عکس/ مراسم عروسی در یک خانواده یهودی

مراسم عروسی در یک خانواده یهودی اصفهانی سال۱۲۸۰ شمسی &nbsp

مراسم عروسی در یک خانواده یهودی اصفهانی سال۱۲۸۰ شمسی

&nbsp

عکس/ مراسم عروسی در یک خانواده یهودی