چهره هاRSSاشتراک:

عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان

منزل بیل گیتس در مدینای واشنگتن«Medina-Washington» مشرف به دریاچه واشنگتن واقع شده و مساحت زمین آن بالغ بر ۵/۱۲ acre می‌باشد. بیل گیتس زمین این خانه را در سال ۱۹۸۸ به مبلغ ۲ ملیون دلار خرید و ساخت خانه‌اش حدود هفت سال به درازا انجامید و در سال ۱۹۹۵ بپایان رسید. از خصوصیات این منزل […]

منزل بیل گیتس در مدینای واشنگتن«Medina-Washington» مشرف به دریاچه واشنگتن واقع شده و مساحت زمین آن بالغ بر ۵/۱۲ acre می‌باشد. بیل گیتس زمین این خانه را در سال ۱۹۸۸ به مبلغ ۲ ملیون دلار خرید و ساخت خانه‌اش حدود هفت سال به درازا انجامید و در سال ۱۹۹۵ بپایان رسید.

از خصوصیات این منزل آنست که به محض ورود هر مهمان یک microchip به سینه او نصب می‌گردد که ارکاندیشن و الکتریسیته و سایر احتیاجات در محل سکونت مهمان، با سلیقه و خواست مهمان ، مرتبا بصورت اتوماتیک تنظیم میگردد. در ضمن تمام دکوراسیون و اثار هنری در قسمت اقامت مهمان مطابق با سلیقه شخصی مهمان بلافاصله تغیر می‌کنند و همیشه فقط نزدیک‌ترین دستگاه تلفن به آن شخص زنگ می‌زند.

سایر اطلاعات در مورد این خانه بدین شرح است :
مساحت این خانه ۵۰۰۰۰ متر مربع است.

درسال ۲۰۰۵ قیمت این خانه ۲۰۰ ملیون دلار برآورد شده است.

هر یک ازدستگیره‌های درهای این خانه ۲۰۰۰ دلار ارزش دارد.

زمانی در این خانه تعداد ۳۰۰ نفر به کار مشغول بودند که تعداد ۱۰۴ نفر انها در قسمتهای کامپیوتر و الکترونیک منزل کار می‌کردند.

در تمام قسمتهای این خانه حتی درون دیوارهای سنگی دوربینهای مخفی کار گذاشته شده است.

درختی که قبلا در زمین این خانه وجود داشت و مورد علاقه بیل گیتس میباشد مرتبا توسط کامپیوتر و سایر تجهیزات الکترونیکی مراقبت میشود و آب و کود و محیطش بصورت اتوماتیک کنترل می‌گردد.

در زیر زمین این خانه یکی از مجهزترین سالنهای سینما در جهان برای استفاده شخصی بیل گیتس و مهمانانش ساخته شده است.
هنگامی که او می‌خواهد به منزل مراجعه کند آب وان حمامش بطور اتوماتیک در وان ریخته می‌شود و حرارت آن مطابق با نظر او ثابت می‌ماند.

در ضمن قسمت اعظم این خانه در زیر زمین ساخته شده تا ظاهرا زیاد بزرگ بنظر نرسد!

&nbsp
&#1605&#1606&#1586&#1604 &#1608 &#1605&#1575&#1588&#1740&#1606 &#1576&#1740&#1604 &#1711&#1740&#1578&#1587 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1585&#1583 &#1580&#1607&#1575&#1606
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
&nbsp
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان &#1578&#1589&#1575&#1608&#1740&#1585 &#1582&#1575&#1606&#1607 &#1576&#1740&#1604 &#1711&#1740&#1578&#1587
&nbsp
&#1578&#1589&#1575&#1608&#1740&#1585 &#1605&#1606&#1586&#1604 &#1576&#1740&#1604 &#1711&#1740&#1578&#1587 عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان &#1578&#1589&#1575&#1608&#1740&#1585 &#1582&#1575&#1606&#1607 &#1608 &#1605&#1575&#1588&#1740&#1606 &#1576&#1740&#1604 &#1711&#1740&#1578&#1587
&nbsp
&#1605&#1606&#1586&#1604 &#1588&#1582&#1589&#1740 &#1576&#1740&#1604 &#1711&#1740&#1578&#1587 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1585&#1583 &#1580&#1607&#1575&#1606 عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان
&#1593&#1705&#1587 &#1605&#1606&#1586&#1604 &#1608 &#1605&#1575&#1588&#1740&#1606 &#1576&#1740&#1604 &#1711&#1740&#1578&#1587 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1585&#1583 &#1580&#1607&#1575&#1606
&nbsp
عکس هایی از خانه و ماشین ثروتمند ترین مرد جهان

آفتاب

آنچه گذشت :


&#1583&#1585&#1576&#1575&#1585&#1607 &#1605&#1604&#1740&#1606&#1583&#1575 &#1601&#1585&#1606&#1670&#1548 &#1607&#1605&#1587&#1585 &#1576&#1740&#1604
&#1711&#1740&#1578&#1587


&#1593&#1705&#1587 : &#1662&#1606&#1580 &#1582&#1575&#1606&#1608&#1575&#1583&#1607 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583 &#1575&#1608&#1604 &#1583&#1606&#1740&#1575
!!


&#1593&#1705&#1587 : &#1605&#1740&#1604&#1740&#1575&#1585&#1583&#1585&#1607&#1575&#1740 &#1575&#1740&#1585&#1575&#1606 &#1670&#1607 &#1705&#1587&#1575&#1606&#1740 &#1607&#1587&#1578&#1606&#1583&#1567


&#1586&#1606 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583 &#1608 &#1605&#1593&#1585&#1608&#1601 &#1580&#1607&#1575&#1606 +&#1593&#1705&#1587 &#1608&#1605&#1740&#1586&#1575&#1606
&#1583&#1575&#1585&#1575&#1740&#1740


&#1593&#1705&#1587 : &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1585&#1583 &#1778&#1776&#1777&#1776 &#1583&#1606&#1740&#1575 &#1705&#1740&#1587&#1578&#1567


&#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1601&#1585&#1583 &#1580&#1607&#1575&#1606 &#1605&#1593&#1585&#1601&#1740 &#1588&#1583


&#1662&#1608&#1604 &#1583&#1575&#1585 &#1588&#1583&#1606 &#1662&#1608&#1604 &#1583&#1575&#1585&#1578&#1585&#1610&#1606 &#1605&#1585&#1583 &#1580&#1607&#1575&#1606 + &#1593&#1705&#1587


&#1593&#1705&#1587 : &#1662&#1575&#1740 &#1581&#1585&#1601&#1607&#1575&#1740 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1586&#1606 &#1575&#1740&#1585&#1575&#1606&#1740


&#1593&#1705&#1587 : &#1580&#1608&#1575&#1606&#1578&#1585&#1610&#1606 &#1583&#1582&#1578&#1585 &#1605&#1610&#1604&#1610&#1575&#1585&#1583&#1585 &#1580&#1607&#1575&#1606


&#1593&#1705&#1587 &#1583&#1740&#1583&#1606&#1740 &#1575&#1586 &#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1586&#1606 &#1670&#1740&#1606&#1740


&#1662&#1608&#1604&#1583&#1575&#1585&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1585&#1583 &#1580&#1607&#1575&#1606 &#1670&#1711&#1608&#1606&#1607 &#1605&#1740&#1604&#1740&#1575&#1585&#1583&#1585
&#1588&#1583&#1567


&#1579&#1585&#1608&#1578&#1605&#1606&#1583&#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1585&#1583&#1575&#1606 &#1580&#1607&#1575&#1606 &#1583&#1740&#1580&#1740&#1578&#1575&#1604 +&#1593&#1705&#1587


&#1593&#1705&#1587 : &#1580&#1608&#1575&#1606 &#1578&#1585&#1740&#1606 &#1605&#1740&#1604&#1740&#1575&#1585&#1583&#1585&#1607&#1575&#1740 &#1580&#1607&#1575&#1606 &#1585&#1575
&#1576&#1588&#1606&#1575&#1587&#1740&#1583

====================

(7 اصل مهم موفقيت بيل گيتس)

اصل اول :
در زندگي همه چيز عادلانه نيست ، بهتر است با اين حقيقت كنار بياييد .

اصل دوم :
دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قائل نيست دراين دنيا از شما انتظار ميرود كه قبل از آنكه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد كار مثبتي انجام دهيد .

اصل سوم :
پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام شدن كسي به شما رقم فوق العاده زيادي پرداخت نخواهد كرد بهمين ترتيب قبل از آنكه بتوانيد به مقام معاون ارشد با خودرو مجهز و تلفن همراه برسيد بايد براي اين مقام و مزايايش زحمت بكشيد .

اصل چهارم:
اگر فكر ميكنيد آموزگارتان سخت گير است در اشتباه هستيد پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد كه رييس شما خيلي سخت گيرتر از آموزگارتان است چون امنيت شغلي آموزگاران را ندارد .

اصل پنجم:آشپزي در رستورانها با غرور و شأن شما تضاد ندارد پدر بزرگهاي ما براي اين كار اصطلاح ديگري داشتند از نظر آنها اين كار “يك فرصت بود”.

اصل ششم:اگر در كارتان موفق نيستيد والدين خود را ملامت نكنيد از ناليدن دست بكشيد و از اشتباهات خود درس بگيريد .

اصل هفتم :
قبل از آنكه شما متولد بشويد والدين شما هم جوانان پرشوري بودند و بقدريكه اكنون به نظر شما ميرسد ، ملال آور نبودند

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت