عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است

این یک رویداد تکان دهنده برای علم پزشکی است .. جنین در جنین این دختر تنها 1 سال دارد و باردار است . دختر به علت ورم معده به بیمارستان منتقل شد .. اما پزشکان بعد از آزمایشات فراوان به این نتیجه رسیدند که مادر دو قلو باردار بوده ولی با این تفاوت که نوزاد […]

عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است این یک رویداد تکان دهنده برای علم پزشکی است .. جنین در جنین

این دختر تنها 1 سال دارد و باردار است . دختر به علت ورم معده به بیمارستان منتقل شد .. اما پزشکان بعد از آزمایشات فراوان به این نتیجه رسیدند که مادر دو قلو باردار بوده ولی با این تفاوت که نوزاد دوم در شکم نوازاد اول جای گرفته است … که این امر در هر 500.000 حاملگی ، یکبار رخ می دهد

دختر کوچک حالا در انتظار جفت دوم خود می باشد

عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است

عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است

عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است

عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است

اختصاصی پرشین وی

عکس های تکان دهنده از دختری یکساله که 9 ماهه باردار است