عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

کشتی رافائل در سال 1965تا 90 میلیون دلار قیمتگذاری شد اما ایتالیا با توجه به شرایط اقتصادی 10 سال بعد آن را به مبلغ دو میلیون دلار به ایران فروخت. این کشتی در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از مناطق احتمالی بمباران توسط عراق اعلام شد. به همین دلیل توسط یدک کش 1000 متر […]

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز
کشتی رافائل در سال 1965تا 90 میلیون دلار قیمتگذاری شد اما ایتالیا با توجه به شرایط اقتصادی 10 سال بعد آن را به مبلغ دو میلیون دلار به ایران فروخت. این کشتی در دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از مناطق احتمالی بمباران توسط عراق اعلام شد. به همین دلیل توسط یدک کش 1000 متر در کنار ساحل جابجا شد اما توسط یکی از موشکها مورد اصابت قرار گرفت و بعدها به زیر آب رفت.

عکس های دیدنی: سرگذشت غم انگيز کشتی غرق شده رافائل از ديروز تا امروز