کلیپ حضور بنیامین بهادری و دخترش در جشن تولد 29 سالگی همسر مرحومش

“تولدت مبارک عشق همیشگى من ، یادت اومد این آهنگو ؟ یازده سال پیش ، حالا کامل شده ، امروز ۵ بهمن تولد زمینى توست و به روش خودم و خودت از دیشب شروع کردیم تولد بازى رو و تا آخر هفته ممکنه هر جور که دلم خواست غافلگیرت کنم “

کلیپ حضور بنیامین بهادری و دخترش در جشن تولد 29 سالگی همسرش“تولدت مبارک عشق همیشگى من ، یادت اومد این آهنگو ؟ یازده سال پیش ، حالا کامل شده ، امروز ۵ بهمن تولد زمینى توست و به روش خودم و خودت از دیشب شروع کردیم تولد بازى رو و تا آخر هفته ممکنه هر جور که دلم خواست غافلگیرت کنم “

کلیپ حضور بنیامین بهادری و دخترش در جشن تولد 29 سالگی همسر مرحومش

    مطالب مرتبط: