واکنش چهره ها به زلزله کرمانشاهواکنش چهره ها به زلزله کرمانشاه

بسیاری از هنرمندان و چهره های مشهور کشورمان با انتشار پست هایی در اینستاگرام درگذشت هموطنانمان را در زلزله کرمانشاه تسلیت گفتند .

چهل نما
رایانمهربهنودگشت