عکس آیشواریا رای برای تقویم خاص و فاخر دابو ۲۰۱۷عکس آیشواریا رای برای تقویم خاص و فاخر دابو ۲۰۱۷

آیشواریا رای بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، کانارا، ماراتی و تامیل هم مسلط […]

آیشواریا رای و یک شات جدید بر روی کاور مجله فمیناآیشواریا رای و یک شات جدید بر روی کاور مجله فمینا

آیشواریا رای شات جدید آیشواریا بر روی کاور مجله فمینا بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های […]

آیشواریا رای و بازیگران مشهور خانم در یک جشن تولد +عکسآیشواریا رای و بازیگران مشهور خانم در یک جشن تولد +عکس

آیشواریا رای و مادهوری آیشواریا به همراه مادهوری و اورواشی در تولد پنجاه سالگی مانیش مالهوترا بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا […]

آیشواریا رای درکنار همسرش آبیشک و دخترش آرادیا پس از بازگشت از دوبی+عکسآیشواریا رای درکنار همسرش آبیشک و دخترش آرادیا پس از بازگشت از دوبی+عکس

عکس آیشواریا رای آیشواریا آبیشک و آرادیا از تعطیلاتشون در دبی برگشتند بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او […]

تیپ آیشواریا رای در کنار همسرش با یک لباس فاخر هندی+عکستیپ آیشواریا رای در کنار همسرش با یک لباس فاخر هندی+عکس

عکس آیشواریا رای بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، کانارا، ماراتی و تامیل هم […]

عکس آیشواریا رای در کنار همسر و دخترش در حال برگشت از تعطیلات در دوبیعکس آیشواریا رای در کنار همسر و دخترش در حال برگشت از تعطیلات در دوبی

عکس آیشواریا رای آیشواریا آبیشک و آرادیا از تعطیلاتشون در دبی برگشتند بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او […]

عکس دیدنی آیشواریا رای برای روز کریسمسعکس دیدنی آیشواریا رای برای روز کریسمس

عکس آیشواریا رای بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، کانارا، ماراتی و تامیل هم […]

عکس دیدنی آیشواریا رای در کنار دختر بانمکش!عکس دیدنی آیشواریا رای در کنار دختر بانمکش!

عکس آیشواریا رای آیشواریا و دخترش???? بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، کانارا، ماراتی […]

آیشواریا در مراسمی برای حمایت از معلم رقص کودکیش +عکسآیشواریا در مراسمی برای حمایت از معلم رقص کودکیش +عکس

آیشواریا رای و معلمش آیشواریا در مراسمی برای حمایت از معلم رقص کودکیش لتا سورندرا بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای […]

آیشواریا رای در کنار سری دیوی ، بازیگر مشهور هندیآیشواریا رای در کنار سری دیوی ، بازیگر مشهور هندی

آیشواریا رای و سری دیوی آیش و سری دیوی در تولد مانیش مالهوترا???????????????? بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، […]

آیشواریا رای و همسرش آبیشک باچان در تولد پنجاه سالگی مانیش مالهوتراآیشواریا رای و همسرش آبیشک باچان در تولد پنجاه سالگی مانیش مالهوترا

آیشواریا رای و آبیشک باچان آیشواریا و آبیشک باچان در تولد پنجاه سالگی مانیش مالهوترا بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای […]

آیشواریا رای و آبیشک باچان در یک جشن تولد +عکسآیشواریا رای و آبیشک باچان در یک جشن تولد +عکس

آیشواریا رای و آبیشک باچان آیشواریا و آبیشک به همراه مادهوری و اورواشی شب گذشته در تولد پنجاه سالگی مانیش مالهوترا بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی […]

عکس شاد بیپاشا باسو در روز جشن دیوالی در خانه آیشواریا رایعکس شاد بیپاشا باسو در روز جشن دیوالی در خانه آیشواریا رای

عکس آیشواریا رای « بیپاشا باسو » در کنار چهره های مطرح بالیوود در روز جشن دیوالی در منزل خانواده «باچان». بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی […]

عکس آیشواریا رای در کمال سادگی، اما زیبایی قبل از یک مراسمعکس آیشواریا رای در کمال سادگی، اما زیبایی قبل از یک مراسم

عکس آیشواریا رای « آیشواریا رای » در کمال سادگی، اما زیبایی پیش از حضور در یک مراسم. بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان […]

عکس بسیار دیدنی آیشواریا رای در کنار دختر بانمکش!عکس بسیار دیدنی آیشواریا رای در کنار دختر بانمکش!

عکس آیشواریا رای آیشواریا و دخترش???? بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، کانارا، ماراتی […]

عکس زیبایی از آیشواریا رای که باعث تحسین هر بیننده ای می شودعکس زیبایی از آیشواریا رای که باعث تحسین هر بیننده ای می شود

عکس آیشواریا رای «آیشواریا رای» هرچند به جوانی قبل نیست، اما هنوز هم وقتی ساری می پوشد، هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او […]

عکسی جالب از دوران نوجوانی آیشواریا رایعکسی جالب از دوران نوجوانی آیشواریا رای

نوجوانی آیشواریا رای عکسهای دوران نوجوانی آیشواریا رای بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، […]

زیباترین چشمهای بالیوود از نظر مدل و سوپر استار بالیوود +عکسزیباترین چشمهای بالیوود از نظر مدل و سوپر استار بالیوود +عکس

آیشواریا رای و کاجول بیوگرافی آیشواریا رای آیشواریا رای در منگلور در جنوب هند در ایالت کارناتاکا به دنیا آمد.پدرش مهندس دریانوردی و مادرش نویسنده بود.نیاکان او از مردم بونت بنگلور بودند.خانواده او پیش از تولدش به بمبئی مهاجرت کردند. زبان مادری آیشواریا رای تولو است، او به زبان‌های هندی، انگلیسی، کانارا، ماراتی و تامیل […]

انتخاب بازیگر برای بازی در برابر گلزار و آیشواریا !انتخاب بازیگر برای بازی در برابر گلزار و آیشواریا !

مدت‌ها بود در سینمای ایران خبری از فراخوان بازیگری آن هم به شکل علنی و مشخص وجود نداشت اما به نظر می‌رسد کم کم کمبود بازیگران یا شاید تکراری شدن چهره‌ها یا هزار و یک دلیل دیگر که بهتر است خیلی به آن‌ها نپردازیم باعث شده کارگردانان به دنبال بازیگران جدید و ناشناخته بروند.پس از […]

جذاب ترین زن هندوستان، آیشواریا رای باردار شده است ! + تصاویرجذاب ترین زن هندوستان، آیشواریا رای باردار شده است ! + تصاویر

آیشواریا رای یکی از زیباترین و سرشناس ترین چهره هالیوود در خارج از مرزهای هندوستان و محبوبترین هنرپیشه ی زن این کشور از همسرش آبیشک باچان باردار است.این خبر توسط پدر شوهر آیشواریا، آمیتا باچان، در اختیار رسانه ها قرار گرفت .آمیتا باچان اعلام کرد پسر و عروسش منتظر بدنیا آمدن اولین فرزند خود هستند. […]

رایانمهر

چهل نما

استوری هنرمندان در اینستاگرام (۳۷)
استوری هنرمندان در اینستاگرام (۳۷)
حمله به مریم معصومی در خیابان و ضرب و شتم شدید او | سبک زندگی افراد مشهور (۲۱۷)
حمله به مریم معصومی در خیابان و ضرب و شتم شدید او | سبک زندگی افراد مشهور (۲۱۷)
عکس های جدید بازیگران و افراد مشهور ایرانی ۲۸۷
عکس های جدید بازیگران و افراد مشهور ایرانی ۲۸۷
چهره ها در شبکه های اجتماعی ۵۳۵ +تصاویر
چهره ها در شبکه های اجتماعی ۵۳۵ +تصاویر
تصاویر چهره های مشهور در اولین سالگرد عارف لرستانی
تصاویر چهره های مشهور در اولین سالگرد عارف لرستانی
استوری هنرمندان در اینستاگرام (۳۶)
استوری هنرمندان در اینستاگرام (۳۶)
سارا روستاپور معروف به خاله سارا مادر شد | سبک زندگی افراد مشهور (۲۱۶)
سارا روستاپور معروف به خاله سارا مادر شد | سبک زندگی افراد مشهور (۲۱۶)
چهره ها در شبکه های اجتماعی ۵۳۴ +تصاویر
چهره ها در شبکه های اجتماعی ۵۳۴ +تصاویر
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما