فساد در سینما ایران از زبان این بازیگران مطرح

فساد در سینما ایران از زبان این بازیگران مطرح

در این مطلب مهم شما را از یک سری افشاگری ها توسط بازیگران مطرح سینما آگاه میسازیم مافیا در سینما و تلویزیون، انتخاب بازیگر در مهمانی ها و دورهمی های تهیه کننده ها، پیشنهادهای غیراخلاقی و هزاران گلایه دیگر، حرف هایی هستند که این روزها از زبان بعضی از بازیگران که از صحنه به دور مانده اند و پیشنهاد بازی نداشته اند، شنیده می شود.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت