واکنش بهاره رهنما به اختلاف رخ داده میان مهراب قاسم خانی و بهنوش بختیاری

بهاره رهنما درواکنش به اختلاف رخ داده میان مهراب قاسم خانی و بهنوش بختیاری گفت:شک ندارم که مهراب قاسم خانی قصد بی ادبی به بهنوش بختیاری را نداشته است.

اختلاف مهراب قاسم خانی و بهنوش بختیاری

اختلاف مهراب قاسم خانی و بهنوش بختیاری , بهاره رهنما درواکنش به اختلاف رخ داده میان مهراب قاسم
خانی
و بهنوش بختیاری گفت: شک ندارم که مهراب قاسم خانی قصد بی ادبی به بهنوش بختیاری را
نداشته است.
محراب بسیار آدم خوش قلبی است ولی طناز است.
در تمام سال هایی که با این خانواده فامیلی و قرابت داشتم همیشه من و محراب با هم برخوردهای بامزه
و کل کل و حاضر جوابی و…
داشتیم.
بهتر بود که این مسأله بین خودش و خانم بختیاری حل می شد.
من می دانم که بهنوش ناراحت شده اما در مورد اینکه مهراب هم خواسته باشد بی ادبی کند، مطمئنم که
این قصد را نداشته است.
شاید خنده اش از شکل ساخت آن تیزر تبلیغاتی بوده نه بهنوش.

واکنش بهاره رهنما به اختلاف مهراب قاسمخانی و بهنوش بختیاری

اختلاف مهراب قاسم خانی و بهنوش بختیاری

مشکلات مهراب قاسم خانی و بهنوش بختیاری

آخرین خبر

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت