رسانهRSSاشتراک:

درخواست دانشگاهیان برای انتشار مجدد «دنیای تصویر» و «هفت»

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سلام: انتشار خبر لغو امتیاز نشریات “دنیای تصویر” و”هفت” حیرت جامعه فرهنگی کانون های فیلم وعکس دانشگاههای مختلف ایران را بر انگیخت و منجر به نگارش نامه ای گردید که رسالت این مجموعه را نسبت به اندیشمندان و اهالی قلم ادا نماید. نظر به اینکه بخش اعظم پویایی جامعه […]

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام:
انتشار خبر لغو امتیاز نشریات “دنیای تصویر” و”هفت” حیرت جامعه فرهنگی کانون های فیلم وعکس دانشگاههای مختلف ایران را بر انگیخت و منجر به نگارش نامه ای گردید که رسالت این مجموعه را نسبت به اندیشمندان و اهالی قلم ادا نماید.
نظر به اینکه بخش اعظم پویایی جامعه کنونی ما به دست نسل جوان به ویژه دانشجویان فعال در عرصه های مختلف است و نوآوری و بالندگی استعدادهای این نسل از اهداف کلان متولیان فرهنگی است و این رشد و شکوفایی در گرو تغذیه مناسب و به جا ی فرهنگی و هنریست،جای بسی افسوس است که شاهراه های سازنده این فضا به روی دانشجویان دغدغه مند از طریق گسترش نگاهی نا مهربان به اهالی هنر و فرهنگ مسدود گردیده است. این در حالیست که دغدغه های اساسی دانشجویان فعال در حوزه فیلم و عکس فقر نشر مجلات تخصصی در عرصه سینما ست که از طریق آموزش غیر رسمی موجب تعالی افکار خلاقانه این قشر می شود. چاپ مجلات “دنیای تصویر” و “هفت” مضاف بر اینکه در عرصه نشر با نگاه حرفه ای مسبب تعمق و اعتلای سطح سینمای متفکر و سینمادوستان می گشت،با ایجاد مجال برای متفکران اهل نقد و سینما مسیر علاقه مندان به ویژه جوانان برای ورود به عرصه فرهنگ و هنر را هموار می ساخت و جهت می بخشید.
حال طرح این پرسش ضروریست که جامعه ای که قرار است با وحدت بین اقشار خود منادی عدالت اسلامی ، نوآوری و شکوفایِی باشد،با نگرشی این چنینی فرزاندانش را سرد و اهالی قلم خود را سرخورده می ساز د.به راستی چرا؟………. .یادمان باشد این چرایی را نسل سوم انقلاب ابراز می کند که بیش از هر قشری و به دور از هر نوع وابستگی آینده سینمای ایران را متعلق به خود می داند و آرمان سینمای متعالی تر را رقم خواهد زد.
باشد که با درایت متولیان امر تصمیمات خیر اندیشانه ای در جهت چاپ مجدد نشریات وزین”دنیای تصویر” و “هفت” صورت گیرد.

از طرف:
کانون فیلم و عکس دانشگاه تهران
کانون فیلم و عکس دانشگاه امیر کبیر
کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید بهشتی
کانون فیلم و عکس دانشگاه هنر
کانون فیلم و عکس دانشگاه علامه طباطبایی
کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز
کانون فیلم و عکس دانشگاه تربیت معلم تهران
کانون فیلم و عکس دانشگاه شهید رجایی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت