تاریخ نشر :پنجشنبه 18 مه 2017 مشاهده : سینمای ایران RSS اشتراک:

پرویز پرستویی با عصبانیت سکوتش را شکست!

شکستن سکوت پرویز پرستویی , پرویز پرستویی که تاکنون موضع انتخاباتی خود را اعلام نکرده بود پس از توهین کارگردان قلاده های طلا به استاد شجریان در اینستاگرام خود, واکنش تندی در پاسخ به این موضوع نشان داد.

شکستن سکوت پرویز پرستویی

شکستن سکوت پرویز پرستویی , پرویز پرستویی نوشت:

“به ادبيات آقاى ابوالقاسم طالبى كه به راحتى بى هيچ تفكرى
با چند جمله بى محابا و ترس جايگاه اسطوره ى مسلم ايران زمين را
به اندازه ى يك جمله ى بى سرو ته ،گستاخانه و سخيف در حد ابتذال خودش در مى آميزد ،
مى رسم ،نمى توانم سكوتم را نشكنم !!!!

و نگويم كه تو بخاطر هيچ بودنت خودت را به نامى جاودانه آويخته اى
تا ديده شوى و اگر قرار است دوباره دچار ابتذال آدم هاى كوچكى چون تو شويم
يك دانگ از شش دانگ صداى استاد را كه پشت جوانان اين وطن و درمقابل تهمت و تهديد ايستاد
اگر قرض گرفته فرياد كنم و جوانان ميهن پرست اين ملك هم صدايم شوند كه مى شوند ،تمام وجودتان خواهد لرزيد .

پس براى احترام به انسانيت و اعتدال و براى گسترش اميد بجاى نااميدى براى نسل جوان
همراه استاد شجريان مى شوم درمقابل ادبيات ابتذال و توهين و تهديد چون تو بى هنر وابسته اى .

راى مى دهم براى اينكه باشند كسانى كه درمقابل امثال تو بايستند
و به تو بياموزم كه به احترام استادى چون شجريان بايد در سكوت ،تمام قد ايستاد …. من راى مى دهم”

كه اين درد مشترك ،هرگز جداجدا
درمان نمى شود”

شکستن سکوت پرویز پرستویی

پرویز پرستویی با عصبانیت سکوتش را شکست!

چهل نما
رایانمهربهنودگشت