بازیگر «پدرخوانده» درگذشت

بازیگر «پدرخوانده» درگذشت

هری دین استنتون بازیگر فیلم‌هایی چون «پدرخوانده 2»، «بیگانه» و «لوک خوش‌دست» در 91 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا رفت.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت