تاریخ نشر :پنجشنبه 29 ژوئن 2017 مشاهده : اختراعات RSS اشتراک:

با نرم افزاری برای ثبت سفارش خدمات منزل آشنا شوید

این نرم افزار در ۸ دسته با زیر شاخه های مختلف می تواند خدمات رسانی کند، اظهار داشت: هنوز این نرم افزار در تهران خدمات رسانی می کند.

نرم افزار ثبت سفارش خدمات

نرم افزار ثبت سفارش خدمات , محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به
طراحی و تولید نرم افزاری شدند که به واسطه آن می توان تمام خدمات
مورد نیاز مانند یافتن باغبان، پرستار، تاسیسات و… را دریافت کرد.

حامد تاجدی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه تولید نرم افزار اظهار
داشت: موفق به تهیه نرم افزاری شدیم که می توان با استفاده از آن خدمات منزل را دریافت کرد.

وی افزود: اگر فردی در خانه به مشکلی بر بخورد و نیاز به باغبان، پرستار، تعمیرات
منزل، لوله کشی، برق کشی و… داشته باشد می تواند با مراجعه به این نرم افزار استاد
کار مورد نیاز خود را در کوتاه ترین زمان ممکن انتخاب کند.

نرم افزار ثبت سفارش خدمات

وی ادامه داد: با انتخاب استادکار و ثبت سفارش، توسط پیامی، استادکار به
مخاطب معرفی می شود و سپس در محل مربوطه حضور می یابد.

وی با بیان اینکه این نرم افزار در ۸ دسته با زیر شاخه های مختلف می تواند خدمات
رسانی کند، اظهار داشت: هنوز این نرم افزار در تهران خدمات رسانی می کند.

این شرکت دانش بنیان توسط ایرانیان مقیم خارج که از تورنتو کانادا
بازگشته اند راه اندازی شده که در حوزه تولید نرم افزار فعالیت می کند.

مهر

با نرم افزاری برای ثبت سفارش خدمات منزل آشنا شوید

چهل نما
رایانمهربهنودگشت