حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک +عکس

حمام و سرویس بهداشتی به سبک روستیک اگر اخیرا در فکر تغییر دکور حمام و سرویس بهداشتی منزل هستید و از سوی دیگر می خواهید تا حدی حال و هوای روستایی و غیرشهری نیز به آن بیافزایید، این مطلب می تواند برای شما ایده آل باشد. به گزارش پرشین وی برای طراحی و دکور به سبک […]

حمام و سرویس بهداشتی به سبک روستیک

اگر اخیرا در فکر تغییر دکور حمام و سرویس بهداشتی منزل هستید و از سوی دیگر می خواهید تا حدی
حال و هوای روستایی و غیرشهری نیز به آن بیافزایید، این مطلب می تواند برای شما ایده آل باشد.

به گزارش پرشین وی برای طراحی و دکور به سبک روستایی و یا روستیک ، اولین چیزی که باید
مد نظر قرار دهید، تمرکز روی متریال های طبیعی و سپس ترکیب صحیح آنها با دیگر لوازم است.

متریال های طبیعی از جمله جنس هایی است که تمام طراحی داخلی را در تصرف خود در می آورد و
در محیط احساس آرامش و گرما ایجاد می کند.

سنگ نیز از جمله متریال های طبیعی است که می تواند تاثیر خاص خود را داشته باشد ولی باید آن
را با عناصر روستیک که عموما چوبی هستند ترکیب کنید.

اگر قصد دارید حمام و سرویس بهداشتی خود را به سبک روستیک دکور کنید ولی از نحوه ترکیب صحیح آنها
با دیگر وسایل اطلاع ندارید، بنابراین بهتر است تصاویر منتخب زیر را تماشا کنید تا در نحوه دکوراسیون حمام
و سرویس بهداشتی
به سبک روستیک ایده های خوبی بگیرید.

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

طراحی و دکوراسیون حمام و سرویس بهداشتی

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

دکوراسیون حمام به سبک روستیک

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

عناصر طبیعی در طراحی حمام و سرویس بهداشتی

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

دکوراسیون سرویس بهداشتی به سبک روستایی

 حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

ایده های طراحی و دکور سرویس بهداشتی و حمام

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

چیدمان حمام و سرویس بهداشتی به سبک روستیک

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

نحوه دکور
کردن حمام با چوب

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

ایده هایی برای دکوراسیون های خاص

حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک حمام و سرویس بهداشتی با طراحی به سبک زیبای روستیک

تهیه و ترجمه: گروه دکوراسیون پرشین ویبخش اختصاصی پرشین وی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت