جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

1- قرمز گوجه ای 2- طلایی پر تلالو 3- طراحی های متفاوت ، دانه های برف ، نقطه چین و… 4- آبی سیاه نیمه شب! 5- رنگین کمان 6- کرم بژ 7- سبز درخشان 8- یوزپلنگ وحشی 9- صورتی کلاسیک 10- طرح آب نباتی تهیه و ترجمه: گروه سبک زندگی پرشین وی/زینب اسحاقیان www.persianv.com/mode

جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

1- قرمز گوجه ای
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

2- طلایی پر تلالو
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

3- طراحی های متفاوت ، دانه های برف ، نقطه چین و…
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

4- آبی سیاه نیمه شب!
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

5- رنگین کمان
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

6- کرم بژ
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

7- سبز درخشان

جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

8- یوزپلنگ وحشی
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

9- صورتی کلاسیک
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

10- طرح آب نباتی
جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس

تهیه و ترجمه: گروه سبک زندگی پرشین وی/زینب اسحاقیان

www.persianv.com/mode

جدیدترین ایده ها برای طراحی روی ناخن + عکس