چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟

جرایمی که موجب سوءپیشینه می شود , محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل قطع عضو، قصاص عضو، مجازات‌های اعدام، حبس ابد، شلاق حد و حبس بیش از دو سال، سوءپیشینه ی مؤثر محسوب می‌شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

اثبات اینکه زن نفقه گرفته است با کیست؟

اثبات اینکه زن نفقه گرفته است با کیست؟
اثبات نفقه گرفتن زن , در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

اثبات نفقه گرفتن زن

اثبات نفقه گرفتن زن , اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض
درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است. اثبات نشوز
(عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد
را برای مرد فراهم میکند.

اثبات نفقه گرفتن زن

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان
عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت
ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه
پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

دادرس

هاست ایران

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز