تاریخ نشر :چهار شنبه 30 آگوست 2017 مشاهده : احکام حقوقی خانواده | طلاق , ازدواج , مهریه , نفقه RSS اشتراک:

اثبات اینکه زن نفقه گرفته است با کیست؟

اثبات نفقه گرفتن زن , در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

اثبات نفقه گرفتن زن

اثبات نفقه گرفتن زن , اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض
درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است. اثبات نشوز
(عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصي مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد
را برای مرد فراهم میکند.

اثبات نفقه گرفتن زن

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان
عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت
ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

نفقه در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.

در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه
پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

دادرس

اثبات اینکه زن نفقه گرفته است با کیست؟

چهل نما
رایانمهربهنودگشت