چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟

جرایمی که موجب سوءپیشینه می شود , محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل قطع عضو، قصاص عضو، مجازات‌های اعدام، حبس ابد، شلاق حد و حبس بیش از دو سال، سوءپیشینه ی مؤثر محسوب می‌شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

میزان ارث شوهر بعد از فوت همسرش چقدر است؟

میزان ارث شوهر بعد از فوت همسرش چقدر است؟
ارث شوهر بعد از فوت زن , مطابق با قوانین اسلامی، ارث بین فرزندان پسر و دختر به صورت ۲ سهم برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم می‌شود.

ارث شوهر بعد از فوت زن

ارث شوهر بعد از فوت زن , اگر زن فوت کند و فرزندی نداشته باشد به همسرش چه مقدار ارث می رسد؟

اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش ۲/۱ ارث می رسد و اگر اولاد داشته باشد
۴/۱ ارث می برد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن ۴/۱ ارث می رسد
و اگر اولاد داشته باشد ۸/۱ ارث می رسد.

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص
دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته است. مجموعه قوانین
انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است.

ارث شوهر بعد از فوت زن

دنیای قبل از اسلام، برای زن حقوق ارثی مستقل و مسلّمی قائل نبودند، یا اصلاً به او ارث نمی‌دادند و یا اگر
می‌دادند به‌صورت سهم قطعی و مفروض نبود؛ بلکه احتمال داشت که به‌عنوان وصیت، مالی را برای زن بگذارند.

به دیگر عبارت، محرومیت زن از ارث، سنت رایج و حاکم بر ادیان قبل از اسلام بود. مطابق با قوانین اسلامی، ارث
بین فرزندان پسر و دختر به صورت ۲ سهم برای پسر و یک سهم برای دختر تقسیم می‌شود.

چنانچه پدر و مادر  وارث باشند سهم آن‌ها نیز به صورت ۲ به ۱ خواهد بود. در صورت مرگ پدر و وجود
فرزندان و مادر، ارث مادر ۱ قسمت از ۶ قسمت کل دارایی‌ها خواهد بود

دادرس

هاست ایران

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز