جرم جعل اسکناس و مجازات آنجرم جعل اسکناس و مجازات آن

جعل اسکناس , ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند, یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

ارث و اهمیت حضور وکیل در زمان تقسیم آن

ارث و اهمیت حضور وکیل در زمان تقسیم آن
گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

ارث

ارث , تا زمانیکه گواهی انحصار وراثت دریافت نشده باشد
امکان تنظیم سند هر یک از اموال متوفی به وراث نمیباشد
و وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم دریافت کند.
در بسیاری از موارد بین وراث اختلافاتی ایجاد میشود
که حتما پیشنهاد میشود وراث وکیل بگیرند.

در مواردی پیش میاید که هر یک از ورثه ادعا میکنند
که مثلا پدرش که متوفی میباشد
یکی از زمین های خود را با قولنامه به ایشان انتقال داده است
و ممکن است این قولنامه جعلی باشد
و امضای پدر توسط پسرش امضا شده باشد.

ارث

گرفتن وکیل به شما کمک خواهد کرد
تا در صورت درست کردن قولنامه توسط یکی از ورثه بتواند جعلی بودن آن را اثبات کند.

در مواردی نیز پیش میاید که یکی از ورثه وصیت نامه ای را تنظیم میکند
که در آن متوفی (شخصی که فوت شده است) تا یک سوم به نفع ایشان وصیت کرده است.
در این موارد وظیفه وکیل اینست
که تاریخ تنظیم وصیت نامه را بررسی کرده و درستی آن را بررسی کند.

در مواردی متوفی اموالی داشته
و به دلیل اینکه وراث در خارج از کشور میباشند
اطلاعی از اموال متوفی ندارند و نمیدانند که متوفی چه اموالی و در کجا دارد.
وکیل میتواند برای شناسایی این اموال اقدام کند.

همچنین وکیل میتواند سهم دقیق هر یک از ورثه را مطابق قانون مدنی مشخص کند
و یا با توافق هر یک از وراث، میزان سهم هر یک از ورثه را به صورت نقدی به جای سهم از زمین تبدیل کند.

ارث

اگر سهم الارث متوفی توسط وکیل اخذ شود چه مزایایی دارد؟

مدت زمان تقسیم ارث خیلی کمتر میباشد.
وکیل میتواند گواهی انحصار وراثت را هم بگیرد.
در صورتیکه بین وراث اختلاف باشد وکیل با علم به قوانین اختلافات را برطرف میکند.
وکیل میتواند مالیات بر ارث را به اداره دارایی بپردازد.
نیازی به حضور هیچ یک از وراث در شورای حل اختلاف و یا اداره دارایی نمیباشد.
سهم هر یک از ورثه را وکیل میتواند به ورثه دیگر انتقال دهد و یا بفروشد.

گروه وکلای یاسا

برچسب ها: ,

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

جرم جعل اسکناس و مجازات آن
جرم جعل اسکناس و مجازات آن
چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟
چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟
ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری
ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری
در صورت مفقود(گم کردن یا سرقت) شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟
در صورت مفقود(گم کردن یا سرقت) شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟
دانستنیهای معامله فضولی و تکلیف خریدار در آن
دانستنیهای معامله فضولی و تکلیف خریدار در آن
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟
ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز