تاریخ نشر :پنجشنبه 03 آگوست 2017 مشاهده : ارث و انحصار وراثت RSS اشتراک:

آیا مهریه و نفقه باعث کاهش ارث زن می باشد؟

تاثیر مهریه و نفقه در ارث زن , اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد .

تاثیر مهریه و نفقه در ارث زن

تاثیر مهریه و نفقه در ارث زن , یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح
دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن
زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

البته در این مورد یک استثناء وجود دارد و آن طلاق رجعی است که در ایام عده طلاق رجعی زن و شوهر از هم
ارث می برند؛ زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با
پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد ازدواج (عقد ازدواج) به‌قوت خود باقی است

و مانند آن است که طلاقی اتفاق نیفتاده است به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد
بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را بپردازد.

در صورتی که مردی در حال بیماری اقدام به انعقاد عقد با زنی کند و به دلیل همان بیماری و
قبل از ازدواج با زن فوت نماید زن از او ارث نخواهد برد.

تاثیر مهریه و نفقه در ارث زن

همانطور که گفته شد شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در
هنگام فوت بین آن دو است.

وقوع هر نوع طلاقی بین زن و شوهر – به غیر از طلاق رجعی – باعث می شود آنها از ارث
بردن از یکدیگر محروم شوند الا در طلاق رجعی که در ایام عده، زن و مرد از هم
ارث می برند

با وجود این، ماده 944 قانون مدنی می گوید «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد
و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد اگر چه
طلاق بائن باشد،مشروط بر این زن شوهر نکرده باشد.»

بنابراین قانونگذار این استثناء را نیز به نفع زن در نظر گرفته است که چانچه شوهر در حال بیماری
زن خود را طلاق دهد و بر اثر همان بیماری ظرف یک سال فوت نماید و زن نیز بعد از طلاق
با دیگری ازدواج نکرده باشد از ارث همسر سابق خود بهره مند می‌شود،
هرچند که طلاق بائن بوده و رابطه زناشویی کاملاً قطع شده باشد.

دادرس

آیا مهریه و نفقه باعث کاهش ارث زن می باشد؟

بازتاب سخنرانی روحانی در سازمان ملل در رسانه‌های جهان بازتاب سخنرانی روحانی در سازمان ملل در رسانه‌های جهان
رئیس‌جمهور کشورمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا، سخنان وی را جاهلانه و کینه‌توزانه توصیف کرد و گفت: این اظهارات نه‌تنها در شان سازمان ملل نبود، بلکه در تقابل با خواست امروز ملت‌ها برای مقابله با جنگ و تروریسم قرار داشت.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت