آیا میتوان در صورت عدم وصول سفته حکم جلب صادر کننده ی سفته را گرفت؟

آیا میتوان در صورت عدم وصول سفته حکم جلب صادر کننده ی سفته را گرفت؟
حکم جلب صادر کننده ی سفته , چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود.

حکم جلب صادر کننده ی سفته

حکم جلب صادر کننده ی سفته , من از شخصی ۸ تومن سفته دارم،موعدش رسیده ولی اون شخص خط اش و
آدرس اش وعوض کرده.میخواستم بدونم شکایت فایده ای داره پیداش میکنن؟(ماشین اشم به نام پدرشه
چیزی به نام خودش نداره که بشه توقیف کرد.)

حکم جلب صادر کننده ی سفته

پاسخ:

شما میتوانید لبتدا سفته را واخواست نمائید سپس بعد از واخواست در صورتیکه فرد صادر کننده ی سفته از دادن وجه
سفته امتناع نماید میتوانید مطابق ماده ۳ قانون نحوه ی محکومیتهای مالی ( اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق
مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن
ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود.

چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه
کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.) میتوانید
حکم جلب ایشان را بگیرید.

دادرس

برچسب ها: , ,

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
قرار منع تعقیب چیست؟
قرار منع تعقیب چیست؟
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
عقد هبه چیست؟
عقد هبه چیست؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
مجازات ازدواج با دختر نابالغ طبق قانون مدنی
مجازات ازدواج با دختر نابالغ طبق قانون مدنی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز