جرم جعل اسکناس و مجازات آنجرم جعل اسکناس و مجازات آن

جعل اسکناس , ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند, یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت ‌وارده، به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

حکم جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

حکم جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه
جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید مگر در موارد ضروری که ممکن است جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

حکم جلب

حکم جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است.

بازپرس (مقام قضایی تحقیقات) در مورد جرایم زیر می‌تواند
بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر کند:

۱- جرایم مستوجب سلب حیات

۲- جرایم مستوجب حبس ابد

۳- جرایم مستوجب قطع عضو

۴- جرایم علیه امنیت

۵- جرایم سازمان یافته

۶- جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ به شرط اینکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود،
بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

۷- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد
و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد.

حکم جلب

نکات حکم جلب

*نکته ۱: در جرایم مستوجب قصاص عضو در صورتی که متهم مجهول المکان نباشد
بازپرس ابتدا باید متهم را احضار کند.
دستور جلب فوری بدون ارسال احضاریه برای متهمان این جرایم پیش بینی نشده است.

*نکته ۲: در صورتی که بازپرس دستور جلب متهم را صادر کند
و متهم در منزل خود مخفی شده باشد،
ضابطان دادگستری باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند.

*نکته ۳: جلب متهم اصولا در روز به عمل می آید
مگر در موارد ضروری که ممکن است
جلب متهم در شب نیز به عمل آید.

* نکته ۴: اگر متهم متواری باشد،
برگه‌ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد
تا هر جا متهم را یافتند او را جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

حکم جلب

*دستور جلب فوری متهم در دادگاه کیفری ۱:

دادگاه کیفری ۱ در جرایم زیر می‌تواند
دستور جلب فوری ( جلب متهم بدون صدور احضاریه ) متهم را برای روز محاکمه صادر کند:

۱- جرایم مستوجب سلب حیات

۲- جرایم مستوجب حبس ابد

۳- جرایم مستوجب قطع عضو

۴- جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳

۵- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و بالاتر.

باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

جرم جعل اسکناس و مجازات آن
جرم جعل اسکناس و مجازات آن
چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟
چه جرایمی موجب سوءپیشینه میشود؟
ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری
ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری
در صورت مفقود(گم کردن یا سرقت) شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟
در صورت مفقود(گم کردن یا سرقت) شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟
دانستنیهای معامله فضولی و تکلیف خریدار در آن
دانستنیهای معامله فضولی و تکلیف خریدار در آن
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
آیا صدای ضبط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟
ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟
ملاقات فرزند و جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن چیست؟
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز