مشاهده : 96حقوق و جزاRSSاشتراک:

دادخواست چگونه تنظیم می شود؟

دادخواست چگونه تنظیم می شود؟
تنظیم دادخواست دادخواست که در گذشته به آن «عرض‌حال» می‌گفتند باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد. اگر فردی کُرد یا ترک، دادخواست را به زبان محلی خود بنویسد و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شود، چنین دادخواستی هرگز پذیرفته نمی‌شود. این برگ های مخصوص را می‌توان از […]

دادخواست

تنظیم دادخواست

دادخواست که در گذشته به آن «عرض‌حال» می‌گفتند باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد. اگر فردی کُرد یا ترک، دادخواست را به زبان محلی خود بنویسد و دادخواست به زبانی غیر از فارسی نوشته شود، چنین دادخواستی هرگز پذیرفته نمی‌شود.

این برگ های مخصوص را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی مراجع قضایی تهیه کرد. اما شکایت کیفری را می‌توان حتی به صورت شفاهی یا بر روی ورقه‌ی معمولی نیز تنظیم کرد.

مشخصات خواهان و خوانده
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باید در دادخواست ذکر شود بنابراین خواهان در دادخواست باید به‌طور کامل خود را معرفی کند.
اقامتگاه باید با تمام جزییات از قبیل شهر و روستا و خیابان نوشته شود تا ابلاغ توسط دادگاه به سهولت ممکن باشد.
هرگاه نام خواهان یا محل اقامت وی در دادخواست نامعلوم باشد ظرف دو روز توسط مدیر دفتر دادگاه، چنین دادخواستی رد می‌شود. چون قرار رد دادخواست، در این جا، بدون اخطار قبلی به خواهان صادر می‌شود مشهور به «قرار رد فوری» است.

چنانچه دادخواست توسط وکیل تنظیم و تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود.
اگر خواهان یا خوانده شخص حقوقی (شرکت، مؤسسه‌ی غیرانتفاعی و…) باشد، در دادخواست باید نام و اقامتگاه شخص حقوقی به همان ترتیبی که در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها، ثبت شده است نوشته شود.

خوانده شخصی است که در دعوا مقابل خواهان قرار می‌گیرد و دعوا علیه او اقامه شده است. در قسمت مشخصات خوانده باید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده ذکر شود. ممکن است خوانده‌ی دعوا افراد متعددی باشند که در این صورت مشخصات تمامی افراد باید درج شود. و چنانچه دعوا، علیه اهالی یک روستا یا شهر یا بخشی از یک شهر باشد که عده‌ی آنها نامحصور است در قسمت مشخصات خوانده علاوه بر ذکر «اهالی محل…» نام یک یا چند شخص و نیز شهردار یا دهدار هم باید نوشته شود.

درج دقیق اقامتگاهِ خوانده بسیار مهم است زیرا اگر ابلاغ صورت نگیرد ضمن اینکه به خواهان اخطار می‌شود که آدرس خوانده را مجددا و صحیح ذکر کند باعث اطاله‌ی دادرسی (طولانی‌تر شدن روند دادرسی) نیز خواهد شد. و اگر خواهان آدرس جدیدی معرفی نکند، دادخواست وی رد می‌شود و هزینه‌های دادرسی که به صندوق دولت پرداخت کرده است از بین می‌رود و به او عودت داده نخواهد شد.

در صورتی‌که خواهان از آدرس اقامتگاهِ خوانده اطلاعی نداشته باشد می‌تواند مراتب را به دفتر دادگاه اطلاع بدهد و دادخواست با هزینه‌ی خواهان از طریق روزنامه ابلاغ می‌شود. گاهی ممکن است خوانده پیش از اقامه‌ی دعوا نشانی خود را تغییر دهد تا شناسایی آن برای خواهان امکان نداشته باشد که قانون این امر را مانع جریان دادرسی نمی‌داند.

تعیین خواسته و بهای آن

موضوع یا موضوعاتی را که خواهان طبق آن اقامه‌ی دعوا کرده و خود را محقِ مطالبه‌ی آن می‌داند را «خواسته» می‌گویند.

تعیین خواسته، مهم‌ترین قسمت تنظیم دادخواست است که خواسته‌ی خواهان از دادگاه باید به‌طور دقیق و صریح در این قسمت درج شود (برای مثال ، محکومیت خوانده به پرداخت سیصد میلیون ریال). در حقیقت تعیین خواسته افزون بر اینکه محدوده‌ی رسیدگی دادگاه را مشخص می‌کند، دادگاه را از ورود به موضوعات خارج از چارچوب خواسته نیز منع می‌کند.
مشخص نبودن خواسته در دادخواست، باعث توقیف دادخواست می‌شود در این صورت با فرستادن اخطار رفع نقص از خواهان خواسته می‌شود که خواسته‌ی خود را در دادخواست درج نماید و اگر خواهان چنین نکند دادخواست رد می‌شود.
اگر خواسته‌ی خواهان غیرمالی باشد، باید ۵ هزار ریال به‌عنوان هزینه‌ی دادرسی و ۱۰۰ ریال بهای هر برگ دادخواست تمبر باطل کند.

هنگامی که خواهان ضمن یک دادخواست، چند خواسته داشته باشد، دادگاه در صورتی که خواسته‌ها با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه دارای صلاحیت همه‌ی آنها باشد به همگی آنها رسیدگی می‌کند در غیر این صورت آنها را تفکیک و به هرکدام به‌صورت جداگانه رسیدگی می‌کند.
علی‌القاعده بهای دادخواست (ارزش ریالی خواسته) باید در دادخواست تصریح شود مگر در صورتی که تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته‌ی دعوا، مالی نباشد (مثل تمکین و تخلیه ید از عین مستأجره).

وقتی چند خواهان یک دادخواست تنظیم کنند و هرکدام قسمتی از کل را مطالبه کنند، بهای خواسته می‌شود حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌کنند.
در دعاوی منافع و حقوقی که باید در زمان معین اخذ یا پرداخت شود، بهای خواسته حاصل تمام اقساط و منافعی است که خواهان خود را در مطالبه‌ی آن صاحب حق می‌داند.

هنگامی‌که خواسته‌ی خواهان محدود به زمان معین نباشد یا مادام‌العمر باشد حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند، بهای خواسته‌ی دادخواست می‌شود.
تعیین بهای خواسته در دادخواست (ارزش ریالی) از نظر صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده، قابلیت اعتراض به رأی صادره (تجدید نظر می‌شود یا خیر)، میزان هزینه‌ی دادرسی و تعیین هزینه‌های اجرایی مهم است.
چنانچه در دعاوی مالی قیمت خواسته در زمان تنظیم و تقدیم دادخواست نامعلوم باشد (مثل اینکه میزان خسارت وارد شده مشخص نیست) مبلغ یکصد هزارریال تمبر، علی‌الحساب، باید الصاق و ابطال شود و باقی هزینه‌ی دادرسی پس از تعیین بهای خواسته و صدور حکم اخذ می‌شود.

دلایل و منضمات دادخواست

در این قسمت خواهان دلایل و قرائن مورد قبول خود را برای اثبات ادعایش باید قید و ضمیمه‌ی دادخواست کند از سند و مدارک گرفته تا شاهد. مثلا شخصی بر اساس یک قرارداد ملزم به پرداخت مبلغی وجه به خواهان بوده اکنون از پرداخت آن خودداری کرده پس خواهان با استناد به قرارداد بین‌شان به دادگاه رجوع می‌کند.
خواهان باید دلایل اثبات خود را همراه با دادخواست به دادگاه تقدیم کند.

معقول است که خواهان از تمامی دلایل و مدارک خود اسفاده کند زیرا گاهی پیش می‌آید که مدعی برخی از مدارک را به منظور استفاده در مراحل بعدی نزد دادگاه عنوان نمی‌کند که این امری نادرست است زیرا به اصطلاح باید تمام تیرهای خود را شلیک کند تا یکی از آنها به هدف اصابت کند که این عمل هم باعث تند شدن روند دادرسی می‌شود و هم در کاهش هزینه‌ی دارسی برای مدعی مؤثر است.

شرح خواسته در متن دادخواست
در این قسمت مدعی باید آنچه را که از دادگاه می‌طلبد با استناد قانونی و توضیح راجع به مدارک و مستندات شرح دهد و بهتر است حتی‌الامکان خلاصه و مفید نوشته شده باشد.
در نهایت دادخواست باید توسط خواهان امضا شود یا دارای اثر انگشت او باشد. که البته عدم امضا باعث رد دادخواست نمی‌شود.
مدعی باید توجه داشته باشد که تنظیم دادخواست را بی‌اهمیت و ساده نداند و بهتر است آن را به دست اهل فن بسپارد تا حق وی به شکل قانونی مطالبه شود.

دادخواست‌های الکترونیک
طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دادخواست از طریق رایانه امکان پذیر نیست و دادخواست باید در برگ‌های کاغذی موجود و مشخص تنظیم شود.
اگر برگه‌ی دادخواست را از یک سایت پرینت بگیریم در دادگاه پذیرفته نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد اما هما‌ن‌طور که در قانون تجارت الکترونیک آمده است هر جا که کاغذی معتبر است، سند الکترونیکی آن نیز اعتبار دارد، به تازگی در راستای هدف الکترونیکی شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به‌طور الکترونیکی تنظیم می‌شوند.

چطور دات کام

اخبار مرتبط :

راه و رسم نوشتن دادخواست

دادخواست «استرداد جهیزیه» چیست؟

ارائه دادخواست حضانت برای نجات کودک از آزارهای مادر

دادخواست طلاق به خاطر اختلاف سنی ۱۳ ساله

دادخواست طلاق در ازای متهم کرن مرد به مصرف مواد مخدر

اپارکمدیسه
پاسخ جالب ترلان پروانه به رامبد جوان درباره شایعات فضای مجازی در مورد او!پاسخ جالب ترلان پروانه به رامبد جوان درباره شایعات فضای مجازی در مورد او!
جشن تولد مهناز افشار و رضا کیانیان در اکران مردمی فیلم سینمایی دلم میخواد!جشن تولد مهناز افشار و رضا کیانیان در اکران مردمی فیلم سینمایی دلم میخواد!
اختلاف مهران مدیری و رامبد جوان با اکبر عبدی و برنامه اش!اختلاف مهران مدیری و رامبد جوان با اکبر عبدی و برنامه اش!
عروس شدن لطیفه گودرزی ؛ گوینده خبر ورزشی شبکه سه!عروس شدن لطیفه گودرزی ؛ گوینده خبر ورزشی شبکه سه!
از بهاره کیان افشار تا الناز حبیبی و جواد یساری | مراسم افتتاحیه “دشمن زن” در باغ کتاباز بهاره کیان افشار تا الناز حبیبی و جواد یساری | مراسم افتتاحیه “دشمن زن” در باغ کتاب
جراحی پلاستیک موفق دختری برای شبیه شدن به فن بینگ بینگجراحی پلاستیک موفق دختری برای شبیه شدن به فن بینگ بینگ
پیام های تبریک ستاره های مشهور در روز پدر سال ۲۰۱۸پیام های تبریک ستاره های مشهور در روز پدر سال ۲۰۱۸
اولین حضور عمومی مگان مارکل و ملکه الیزابت در کنارهم!اولین حضور عمومی مگان مارکل و ملکه الیزابت در کنارهم!
زیبایی غیرمتعارف دختر تبتی شبیه شخصیت های فرا زمینی فیلم آواتار!زیبایی غیرمتعارف دختر تبتی شبیه شخصیت های فرا زمینی فیلم آواتار!
سلبریتی هایی که ترس های عجیب غریب دارند!سلبریتی هایی که ترس های عجیب غریب دارند!
امیرحسین خنجری؛ از بدلکاری در سریال مختارنامه تا حادثه وحشتناک در سریال پایتخت| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۶)امیرحسین خنجری؛ از بدلکاری در سریال مختارنامه تا حادثه وحشتناک در سریال پایتخت| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۶)
اینستاگرام هنرمندان (۶۲) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!اینستاگرام هنرمندان (۶۲) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!
اینستاگرام هنرمندان (۶۱) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!اینستاگرام هنرمندان (۶۱) احساسات و نوشته های جالب چهره ها قبل و بعد بازی ایران و اسپانیا!
اینستاگرام هنرمندان (۶۰) از همکاری بهاره رهنما با یک موسسه بین المللی تا تبلیغات سحر قریشی برای برند روسری!اینستاگرام هنرمندان (۶۰) از همکاری بهاره رهنما با یک موسسه بین المللی تا تبلیغات سحر قریشی برای برند روسری!
نیلوفر رجایی فر؛ از تحصیل در رویال لندن انگلستان تا بازی در نقش دختر داعشی!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۵)نیلوفر رجایی فر؛ از تحصیل در رویال لندن انگلستان تا بازی در نقش دختر داعشی!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۳۵)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اپارکمدیسه
ازدواج با مردان مطلقهازدواج با مردان مطلقه
شما باید بدانید که اگر تصمیم به ازدواج با مردی مطلقه را کرده اید باید بیشتر در شیوه زندگی خود دقت کنید . باید بدانید که اگر این مرد فرزندی دارد باید او را جزء جدایی ناپذیر زندگی او بدانید .
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تجربه ایی بی نظیر در سواحل مدیترانه ! یک تابستان فراموش نشدنی
یک استایل و تیپ سرحال برای برنامه عشق و حال !
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
جدیدترین و شیک ترین و هیجان انگیزترین پارکـــــــــــــ آبی تهران !!
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن
حضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدر
پایانکار و نحوه اخذ آن
مجازات و دسته بندی آن از نظر قانون
ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟
وصیت نامه و انواع آن
آشنایی با نکات کلیدی سند رسمی
تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات
ملک و تصاحب ناحق آن
خسارت و شرایط دریافت خسارت تأخیر دیرکرد
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
ازدواج با مردان مطلقه
ازدواج با مردان مطلقه
قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن
قرارداد اجاره و نحوه تنظیم آن
حضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدر
حضانت فرزند | مدت زمان حضانت فرزند با پدر
پایانکار و نحوه اخذ آن
پایانکار و نحوه اخذ آن
مجازات و دسته بندی آن از نظر قانون
مجازات و دسته بندی آن از نظر قانون
ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟
ضرب و جرح | آیا مجازات ضرب و جرح حبس است؟
وصیت نامه و انواع آن
وصیت نامه و انواع آن
آشنایی با نکات کلیدی سند رسمی
آشنایی با نکات کلیدی سند رسمی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما