طلاق زن از همسرش با دادن مال به همسر

طلاق زن از همسرش با دادن مال به همسر
طلاق زن از همسرش , چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد ، مرد میتواند در ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای طلاق را بدهد .

طلاق زن از همسرش

طلاق زن از همسرش , طلاق زن به شرایط خاصی محدود است . حال پرسخ این است آیا حق طلاق را
میتوان به صورت قانونی و مطلق به زن داد وقتی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میگوید مرد با شرایط مقرر
میتواند زن خود را طلاق دهد ؟ باید بگوییم چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد ، مرد میتواند در
ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای طلاق را بدهد تا خلاء قانونی موجود در این زمینه نتواند در آینده به
ضرر زن تمام شود.طلاق زن از همسرش

در این خصوص حتی امام خمینی در یک استفتاء این چنین فرموده اند : برای زنان محترم شارع مقدس راه سهلی
را معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر
شرط کنند که زن وکیل باشد بصورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ مشکلی
برای خانمها  بوجود نمی آید و میتوانند خود را طلاق دهند .

طلاق زن از همسرش

پس در پاسخ به سوالات مطرح شده و یک جمع بندی کلی باید گفت زنها با اینکه حق طلاق ندارند
اما میتوانند در ضمن عقد نکاح و با توجه به ۱۲ شرط ضمن عقد بصورت مطلق وکیل شوهر در امر طلاق بشوند
و هر زمان که بخواهند با رعایت نکات قانونی طلاق بگیرند.

سوال: شوهرم گفته برای طلاق باید ۲۰ میلیون به او بدهم! چیکار کنم؟

پاسخ:

در این طلاق زن باید مالی را به مرد بذل کند تا در ازای آن طلاق حاصل شود «البته این موضوع
در اصطلاح عامه مردم به مهرم حلال جونم آزاد معروف است» که در این زمینه غیر از مهریه زوجه اموال
دیگری نیز می‌توان رد و بدل کرد.طلاق زن از همسرش

دادرس

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟
قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟
قرار منع تعقیب چیست؟
قرار منع تعقیب چیست؟
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
عقد هبه چیست؟
عقد هبه چیست؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز