طلاق زن از همسرش با دادن مال به همسر

طلاق زن از همسرش با دادن مال به همسر
طلاق زن از همسرش , چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد ، مرد میتواند در ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای طلاق را بدهد .

طلاق زن از همسرش

طلاق زن از همسرش , طلاق زن به شرایط خاصی محدود است . حال پرسخ این است آیا حق طلاق را
میتوان به صورت قانونی و مطلق به زن داد وقتی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی میگوید مرد با شرایط مقرر
میتواند زن خود را طلاق دهد ؟ باید بگوییم چون امر طلاق تنها به اراده مرد صورت میپذیرد ، مرد میتواند در
ضمن عقد به زن وکالت مطلق برای طلاق را بدهد تا خلاء قانونی موجود در این زمینه نتواند در آینده به
ضرر زن تمام شود.طلاق زن از همسرش

در این خصوص حتی امام خمینی در یک استفتاء این چنین فرموده اند : برای زنان محترم شارع مقدس راه سهلی
را معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند به این معنی که در ضمن عقد نکاح اگر
شرط کنند که زن وکیل باشد بصورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ مشکلی
برای خانمها  بوجود نمی آید و میتوانند خود را طلاق دهند .

طلاق زن از همسرش

پس در پاسخ به سوالات مطرح شده و یک جمع بندی کلی باید گفت زنها با اینکه حق طلاق ندارند
اما میتوانند در ضمن عقد نکاح و با توجه به ۱۲ شرط ضمن عقد بصورت مطلق وکیل شوهر در امر طلاق بشوند
و هر زمان که بخواهند با رعایت نکات قانونی طلاق بگیرند.

سوال: شوهرم گفته برای طلاق باید ۲۰ میلیون به او بدهم! چیکار کنم؟

پاسخ:

در این طلاق زن باید مالی را به مرد بذل کند تا در ازای آن طلاق حاصل شود «البته این موضوع
در اصطلاح عامه مردم به مهرم حلال جونم آزاد معروف است» که در این زمینه غیر از مهریه زوجه اموال
دیگری نیز می‌توان رد و بدل کرد.طلاق زن از همسرش

دادرس

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

نکاتی درباره قولنامه و نحوه تنظیم کردن آن
نکاتی درباره قولنامه و نحوه تنظیم کردن آن
برای تغییر دادن نام در شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
برای تغییر دادن نام در شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
شرایط عقد غیر دائم (ازدواج موقت) چیست؟
شرایط عقد غیر دائم (ازدواج موقت) چیست؟
با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید
با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما