مخالفت پدر با ازدواج دختر و تهدید به قتل کردن وی

مخالفت پدر با ازدواج دختر و تهدید به قتل کردن وی
مخالفت پدر با ازدواج , هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید .

مخالفت پدر با ازدواج

مخالفت پدر با ازدواج , دختری که مایلم با او ازدواج کنم سی ساله و پزشک است؛ اما پدری دارد
که به بیماری شک و سوءظن مبتلاست و هنوز هیچ خواستگاری را به خانه راه نداده است.
می‌دانیم که چنانچه پدر به گونه‌ای بی مورد با ازدواج دختر مخالفت کند،

دختر می‌تواند از دادگاه خانواده اذن ازدواج بگیرد؛ اما اشکال ماجرا اینجاست که پدر، این دختر را بارها
به مرگ تهدید کرده و چندین بار به گونه‌ای شدید او را کتک زده است. دختر می‌ترسد که به
محض اینکه پدر از رفتن او به دادگاه مطلع شود،مخالفت پدر با ازدواج

توسط پدر کشته یا معلول شود. بنابراین، از رفتن به دادگاه اجتناب می‌کند. بویژه اینکه بارها پدر به
دختر گفته است خونت را می ریزم و اگر زندانی یا دیه ای داشته باشد تقبل می کنم.
چه راهکاری برای نجات این دختر از این خانه و ازدواج او وجود دارد؟

مخالفت پدر با ازدواج

پاسخ:

«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد
پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این
صورت دختر می‌تواند با  معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید

و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج
مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد، لکن مرتکب آن قابل مجازات
خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.»مخالفت پدر با ازدواج

دادرس

تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

مجازات جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آن
مجازات جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آن
دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری
دانستنی های حقوقی درباره کلاهبرداری
دانستنی های حقوقی درباره آدم ربایی
دانستنی های حقوقی درباره آدم ربایی
پیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایران
پیامدهای جرم توهین و مجازات آن طبق قوانین ایران
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
آنچه باید درباره سفته و مطالبه آن بدانید
زنانی که از طرف زوج اجرت المثل کمتری می گیرند
زنانی که از طرف زوج اجرت المثل کمتری می گیرند
آشنایی با گذرنامه و انواع آن
آشنایی با گذرنامه و انواع آن
آشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجر
آشنایی با قوانین روابط موجر و مستاجر
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما