معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه مالک فضولی است

معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه مالک فضولی است
معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه , شما ابتدائاً بایستی به طریقی من جمله شهادت شهود مالکیت پدر را به اثبات رسانید و سپس در مقام دادخواهی و طرح دعوی برآیید.

معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه

معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه , عرض سلام لطفا مرا در پرسشهای ذیل راهنمایی کنید.

۱ – پدرم زمینی را به صورت مشاع که سند قطعی به نام خودش دارد با شخصی شریک بوده چون زمین ها
مسکونی شده شریکش بهش گفته من سهم تو را می فروشم و از زمینهای دیگرم بهت میدم و
مدرکی هم بابت این قرار داد لفظی از ایشان نگرفته حالا چند سال هست

که مرحوم شده و زمین وعده داده شده واگذار نشده لطفا راهنمایی کنید چگونه می توانیم زمین پدرمان را
پس بگیریم.معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه

۲ – پدرم مدت ۶۰ سال است که با شخصی شریک است و به عنوان شریک درکنار آنها کشت و زرع کرده اما چون
سند به نام آن شخص هست و پدر اینجانب هیچ مدرکی مبنی بر مالکیت ندارد به ایشان جواب نمی دهند
و زمین را تفکیک کرده و می فروشند لطفا راهنمایی کنید چگونه احقاق حق کنیم و حق مان را بگیریم.

معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه

پاسخ:

-به موجب ماده ۲۴۷ق.م معامله با مال غیر جز بعنوان وکالت ، وصایت ،ولایت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال ب
اطناٌ راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام بعد از وقوع معامله آن را تنفیذ کند در این صورت معامله صحیح است.

لذا در صورت اثبات معامله فضولی ، معامله قابل ابطال خواهد بود و در صورت فضولی نبودن آن
تنها ثمن آن قابل مطالبه خواهد بود .

۲-شما ابتدائاً بایستی به طریقی من جمله شهادت شهود مالکیت پدر را به اثبات رسانید و سپس در مقام
دادخواهی و طرح دعوی برآیید. معامله بروی اموال دیگران بدون اجازه

دادرس

برچسب ها: ,

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
قرار منع تعقیب چیست؟
قرار منع تعقیب چیست؟
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
عقد هبه چیست؟
عقد هبه چیست؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
مجازات ازدواج با دختر نابالغ طبق قانون مدنی
مجازات ازدواج با دختر نابالغ طبق قانون مدنی
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز