تاریخ نشر :یکشنبه 27 آگوست 2017 مشاهده : حقوق و جزا RSS اشتراک:

هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , با اين فرض كه خريدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاري بوده است،امكان طرح دعواي مزبور ممكن و دعوا مي بايست به طرفيت تمام فروشندگان و تعاوني مطرح گردد.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , سلام و خسته نباشید

پیرو خرید یک واحد آپارتمان فروشنده متعهد شد 3ه ماه بعد سند واحد را که تعاونی مسکن باید آماده میکرد به نام
خریدار بزند ..خریدار آپارتمان آپارتمان را قبل 3 ماه فروخت

در حال حاضر پس از گذشت دوسال سند توسط تعاونی آماده نمیشود که فروشنده اولیه به نام بزند . آیا میتوان از ناحیه
عدم انجام تعهد انتقال سند تقاضای خسارت کرد از فروشنده اولیه ثمن معامله هم کلا به وی پرداخت گردیده است .

و دادخواست الزام به تنظیم سند هزینه دادرسی آن چقدر است؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی

پاسخ:

با اين فرض كه خريدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاري بوده است،امكان طرح دعواي مزبور ممكن و دعوا
مي بايست به طرفيت تمام فروشندگان و تعاوني مطرح گردد.

مطالبه خسارت ناشئ از عدم إيفا تعهد مطابق شرايط قراردادي مي باشد.
هزينه دادرسي بر أساس ارزش معاملاتی املاك محاسبه و پرداخت مي گردد.

دادرس

هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

برچسب ها: , ,
چهل نما
رایانمهربهنودگشت