هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه دادرسی چگونه محاسبه می شود؟
نحوه محاسبه هزینه دادرسی , با اين فرض كه خريدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاري بوده است،امكان طرح دعواي مزبور ممكن و دعوا مي بايست به طرفيت تمام فروشندگان و تعاوني مطرح گردد.

نحوه محاسبه هزینه دادرسی

نحوه محاسبه هزینه دادرسی , سلام و خسته نباشید

پیرو خرید یک واحد آپارتمان فروشنده متعهد شد ۳ه ماه بعد سند واحد را که تعاونی مسکن باید آماده میکرد به نام
خریدار بزند ..خریدار آپارتمان آپارتمان را قبل ۳ ماه فروخت

در حال حاضر پس از گذشت دوسال سند توسط تعاونی آماده نمیشود که فروشنده اولیه به نام بزند . آیا میتوان از ناحیه
عدم انجام تعهد انتقال سند تقاضای خسارت کرد از فروشنده اولیه ثمن معامله هم کلا به وی پرداخت گردیده است .

و دادخواست الزام به تنظیم سند هزینه دادرسی آن چقدر است؟

نحوه محاسبه هزینه دادرسی

پاسخ:

با این فرض که خریدار به موجب قرارداد مجاز به انتقال و واگذاری بوده است،امکان طرح دعوای مزبور ممکن و دعوا
می بایست به طرفیت تمام فروشندگان و تعاونی مطرح گردد.

مطالبه خسارت ناشئ از عدم إیفا تعهد مطابق شرایط قراردادی می باشد.
هزینه دادرسی بر أساس ارزش معاملاتی املاک محاسبه و پرداخت می گردد.

دادرس

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

مدیسه
چهل نما
قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟
قرار وثیقه چیست و چه زمانی صادر می شود؟
قرار منع تعقیب چیست؟
قرار منع تعقیب چیست؟
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
شهادت کذب در دادگاه و آثار آن
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
آشنایی با مفهوم حق حبس و شرایط اعمال آن
عقد هبه چیست؟
عقد هبه چیست؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
اعسار چیست و نحوه رسیدگی به دعوی اعسار
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز