نفقه زن | توقیف اموال مرد برای نفقه

نفقه زن نفقه در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط […]

نفقه زن

نفقه در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.
در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.

اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكين زن است. اثبات نشوز (عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد را برای مرد فراهم میکند.

نفقه زن

نفقه زن

آیا زن میتواند در ازای دریافت نفقه اموال مرد را توقیف کند؟

در صورتیکه مرد به نفقه گذشته محکوم شده باشد زن میتواند از طریق دادگاه یکی از اموال ایشان را توقیف کند.

گروه وکلای یاسا

اخبار مرتبط:

نفقه برای خانم شاغل در ازدواج موقت

تعلق گرفتن نفقه در حق حبس

نفقه فرزند بعد از طلاق

راه دریافت نفقه از شوهر

پرداخت نفقه در صورت فرار زن از خانه

نفقه زن | توقیف اموال مرد برای نفقه

برچسب ها: ,