وقف کردن و انواع آن

وقف کردن وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند: وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است […]

وقف کردن

وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:

وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.
وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر فرزندان واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

 وقف کردن

وقف کردن

فردی که مالک نیست میتواند مالی را وقف کند؟

واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.»

البته برابر ماده 64 ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است.

گروه وکلای یاسا

اخبار مرتبط:

وقف زمین 10 میلیاردی مهران رجبی در همایش یاوران وقف +تصاویر

وقف کردن همیشه ملزم به داشتن سرمایه نیست

توضیح بازیگر طنز در مورد وقف زمین یک میلیاردی خود!+عکس

آیا می شود ملکی را موقت وقف کنیم؟

وقف های جالب و خواندنی در ایران

وقف کردن و انواع آن

برچسب ها: ,