گرفتن حکم جلب صادرکننده چک چقدر زمان می برد؟

گرفتن حکم جلب صادرکننده چک , هر چکی که روی اوراق از پیش چاپ شده‌ی تأیید شده از سوی بانک تنظیم شود و در آن٬ دستور
حقوقی برای کارسازی شدن محل آن برای دارنده موجود باشد٬موضوع قانون صدور چک است.

گرفتن حکم جلب صادرکننده چک

گرفتن حکم جلب صادرکننده چک , برای صدور برگ جلب باید دو پروسه طی شود؛ نخست آن که ادله جمع‌آوری و
تکمیل شود که این امر ممکن است چند ماه طول بکشد و دوم، احضار انجام شود که این مورد هم پروسه
خاص خود را دارد. این موضوع در حالی است که با حصول، شرایطی حکم جلب صادر می‌شود.

قانون صدور چک که اکنون در سال ۱۳۹۳ مجرا است٬ در تعریف چک٬ لال و گنگ است و تنها در ماده‌ی یکم قانون
٬ چهار گونه چک را تعریفی گذرا کرده و گویا تنها این چهار گونه چک که در ماده‌ی ۱ شمارده شده٬
موضوع قانون صدور چک است و دیگر چک‌ها نیز تابع قانون تجارت٬ فصل چک می‌باشد.

گرفتن حکم جلب صادرکننده چک

به طور کلی٬ هر چکی که روی اوراق از پیش چاپ شده‌ی تأیید شده از سوی بانک تنظیم شود و در آن٬ دستور
حقوقی برای کارسازی شدن محل آن برای دارنده موجود باشد و بانک محال علیه نیز در ایران باشد٬
موضوع قانون صدور چک است.گرفتن حکم جلب صادرکننده چک

بررسی این که آیا چک٬ مشمول قانون صدور چک است یا قانون تجارت این سودها را دارد:

الف- انتفای مرور زمان مذکور در قانون تجارت برای حفظ حق رجوع به پشت‌نویسان و ضامن‌ها

ب- کیفر داشتن صدور چک بلامحل در صورتی که مشمول قانون صدور چک باشد؛ با رعایت شرایط مذکور در
آن قانون

پ- لازم الاجرا بودن چک طی شرایط مخصوص به خود به طرفیت صادر کننده‌ی آن از طریق اداره‌ی ثبت اسناد
و املاک

دادرس

برچسب ها: , ,

چهل نما
رایانمهربهنودگشت