شروط ضمن عقد نکاح شامل چه مواردی می شود؟شروط ضمن عقد نکاح شامل چه مواردی می شود؟

شروط ضمن عقد نکاح عقد نکاح دو گروه شرط اصلی دارددسته‌ی نخست آن دسته از شروطی است که موضوع آنها یکی از موارد قانونی یا عرفی نکاح است و زوج یا زوجه می‌خواهند حدود یا شرایط آن را تغییر دهند.دسته‌ی دوم نیز آن دسته از شروطی است که مستقیما مربوط به عقد نکاح نیست و […]

شرط های مهم در عقد و ازدواجشرط های مهم در عقد و ازدواج

شرط های مهم در عقد و ازدواج با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد مذکور در پست قبل بعنوان شرایط ضمن عقد در سند ازدواج گنجانده شد.نکته قابل توجه این است که این ۱۲ شرط تماماً حقوق زن را مورد تاکید قرار داده است. و هیچکدام از آنها هیچ حقی از مرد را در بر […]

رایانمهر

چهل نما

برای تغییر دادن نام در شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
برای تغییر دادن نام در شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
شرایط عقد غیر دائم (ازدواج موقت) چیست؟
شرایط عقد غیر دائم (ازدواج موقت) چیست؟
با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید
با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادگاه رجوع کرد؟
برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادگاه رجوع کرد؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما