عوض شدن روش های ازدواج کردنعوض شدن روش های ازدواج کردن

روش های ازدواج کردن این روزها همه چیز رنگ و بوی دیگری گرفته است.می گویند دنیا پیشرفت کرده، ما هم پیشرفت کردیم.دنیا عوض شده، نسل عوض شده، زندگی تغییر کرده، نحوه تشکیل زندگی ها هم تغییر کرده است.یکی از همین مواردی که این روزها در میان برخی از جوانان شایع شده، خواستگاری های غیر رسمی […]

رایانمهر

چهل نما

نکاتی درباره قولنامه و نحوه تنظیم کردن آن
نکاتی درباره قولنامه و نحوه تنظیم کردن آن
برای تغییر دادن نام در شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
برای تغییر دادن نام در شناسنامه چه مدارکی لازم است؟
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
زوجه در چه مواردی می تواند از حق حبس استفاده کند؟
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
عسر و حرج چیست و راه های اثبات آن چکونه است؟
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
تشریفات طلاق توافقی طبق قانون جدید
شرایط عقد غیر دائم (ازدواج موقت) چیست؟
شرایط عقد غیر دائم (ازدواج موقت) چیست؟
با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید
با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
مدارک لازم جهت صدور پایانکار چیست؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما