استاد ایرج میرزا و مرثیه عاشورا

استاد ایرج میرزا رسم است هر که داغ جوان دیدهدوستان رأفت برند حالت آن داغ ‌دیده را یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفاوان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را آن دیگری بر او بفشاند گلاب قندتا تقویت شود دل محنت ‌کشیده را یک چند دعوتش به گل و بوستان کنندتا برکنندش از دل، خار […]

استاد ایرج میرزا و مرثیه عاشورا

استاد ایرج میرزا

رسم است هر که داغ جوان دیده
دوستان رأفت برند حالت آن داغ ‌دیده را
 
یک دوست زیر بازوی او گیرد از وفا
وان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را
 
آن دیگری بر او بفشاند گلاب قند
تا تقویت شود دل محنت ‌کشیده را
 
یک چند دعوتش به گل و بوستان کنند
تا برکنندش از دل، خار خلیده را
 
جمعی دگر برای تسلای او دهند
شرح سیاه ‌کاری چرخ خمیده را
 
القصه هر کس به طریقی ز روی مهر
تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را
 
آیا که داد تسلیت خاطر حسین
چون دید نعش اکبر در خون تنیده را
 
آیا که غمگساری‌ و اندوه بری نمود
لیلای داغ‌ دیده‌ی محنت ‌کشیده را
 
بعد از پدر دل پسر آماج تیغ شد
آتش زدند لانه‌ی مرغ پریده را

شعر ایرج میرزا

اخبار مرتبط :

زندگینامه ایرج میرزا و گزیده ای از اشعار ایشان

شعرهاي ساده را غلط مي خواندند / ايرج ميرزا سبک‌سر نبود

عاشورا و اشعار مربوط به آن

عاشورا و حرکت امام حسین(ع) از نگاه مورخ آلمانی

دردناک‌ترین لحظه‌های عاشورا را ببینید +تصاویر

استاد ایرج میرزا و مرثیه عاشورا

    مطالب مرتبط: