شعر و ادبRSSاشتراک:

اشعاری از مریم حیدرزاده

اشعاری از مریم حیدرزاده
شعرهای زیبا از مریم حیدرزاده رفع زحمت حافظ کنار عکس تو من باز نیت می کنمانگار حافظ با من و من با تو صحبت می کنموقت قرار ما گذشت و تو نمیدانم چرادارم به این بدقولیت دیریست عادت می کنمچه ارتباط ساده ای بین من و تقدیر هستتقدیر ویران می کنم من هم مرمت می […]

شعرهای زیبا از مریم حیدرزاده
رفع زحمت
حافظ کنار عکس تو من باز نیت می کنمانگار حافظ با من و
من با تو صحبت می کنموقت قرار ما گذشت و تو نمیدانم چرادارم به این بدقولیت دیریست عادت می کنمچه
ارتباط ساده ای بین من و تقدیر هستتقدیر ویران می کنم من هم مرمت می کنمدر اشتباهی نازنین تو فکر
کردی این چنینمن دارم از چشمان زیبایت شکایت می کنمنه مهربان من بدان بی لطف چشم عاشقتهرجای دنیا که روم
احساس غربت می کنمبر روی باغ شانه ات هر وقت اندوهی نشستدر حمل بار غصه ات با شوق شرکت می
کنمیک شادی کوچک اگر از روی بام دل گذشتهرچند اندک باشد آن را با تو قسمت می کنمخسته شدی از
شعر من زیبا اگر بد شد ببخشدلتنگ و عاشق هستم اما رفع زحمت می کنم

 اشعاری از مریم حیدرزاده

یک فکر دیگر

امشب تمام خویش را از
غصه پرپر میکنمگلدان زرد یاد را با تو معطر میکنمتو رفته ای و رفتنت یک اتفاق ساده نیستناچار این پرواز
را این بار باور میکنمیک عهد بستم با خودم وقتی بیایی پیش منیه احترام رجعتت من ناز کمتر می کنمیک
شب اگر گفتی برو دیگر ز دستت خسته امآن شب برای خلوتت یک فکر دیگر میکنمصحن نگاهت را به روی
اشتیاقم باز کنمن هم ضریح عشق را غرق کبوتر میکنمشعریست باغ چشم تو غرق سکوت و آرزویک روز من این
شعر را تا آخر از بر میکنمگر چه شکستی عهد را مثل غرور ترد مناما چنان دیوانه ام که با
غمت سر میکنمزیبا خدا پشت و پناه چشمهای عاشقتبا اشک و تکرار و دعا راه تو را تر میکنم

لالایی

لالا
لالا گل ریحوندوتا فال و دوتا فنجونتوی فنجون تو لیلیتو خط فال من مجنونلالا لالا گل خشخاشچه نازی داره تو
چشماشپر از نقاشیه خوابتتو تنها فکر اونا باشلالا لالا گل پونهگل خوش رنگ بابونهدیگه هیچکس تو این دنیاسر قولش نمیمونهلالا
لالا شبه دیرهبببین ماهو داره میرههزارتا قصه هم گفتمچرا خوابت نمیگیره؟؟لالا لالا گل لالهنبینم رویاهات کالهفرشته مثل تو پاکهفقط فرقش
دوتا بالهلالا لالا گل رعنامیخواد بارون بیاد اینجاکی گفته تو ازم دوری ؟؟ببین نزدیکتم حالالالا لالا گل پستهنشی از این
روزا خستهچقد خوابی که میشینهتو چشمای تو خوشبختهلالا لالا گل مریمنشینه تو چشات شبنمیه عمره من فقط هرشبواسه تو آرزو
کردملالا لالا گل پونهکلاغ آخر رسید خونهیکی پیدا میشه یه شبسر هر قولی میمونهلالا لالا گل زردمچراغارم خاموش کردمبخواب که
مثل پروانهخودم دور تو میگردم

خانوم گل

تلگرام پرشین وی

رایانمهر

چهل نما

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما