رقص کچاک چگونه است و به کجا تعلق دارد؟ + تصاویر

رقص کچاک سنتهای آیینی مردمان خاور دور از آنجا که آمیخته به نوعی معناگرایی است برای بسیاری از توریستها و گردشگران جالب به نظر می رسد. همایون ذرقانی در ماهنامه «سفر» بخشی از سفرنامه خود به اندونزی، بالی و سورابایا را به تشریح آیینی به نام «رقص کچاک» اختصاص داده و در توصیف این نوع […]

رقص کچاک چگونه است و به کجا تعلق دارد؟ + تصاویر

رقص کچاک

سنتهای آیینی مردمان خاور دور از آنجا که آمیخته به نوعی معناگرایی است برای بسیاری از توریستها و گردشگران جالب به نظر می رسد. همایون ذرقانی در ماهنامه «سفر» بخشی از سفرنامه خود به اندونزی، بالی و سورابایا را به تشریح آیینی به نام «رقص کچاک» اختصاص داده و در توصیف این نوع رقص آیینی نوشته است

رقص کچاک چگونه است و به کجا تعلق دارد؟ + تصاویر

«…رقصندگان مرد نیمه برهنه بدون این که ابزار موسیقی داشته باشند و تنها با زبان های خود انواع نت های موزون را در یک هماهنگی گروهی می نوازند. فلسفه این رقص همان موضوع خیر و شر در داستان های اساطیری است که در اغلب فرهنگ ها حکایت می شود.

رقص کچاک چگونه است و به کجا تعلق دارد؟ + تصاویر

شیطان در چهره انسان ظاهر می شود و دختر پادشاه را اغوا می کند و می رباید. مجموعه تدابیر ویژه ای که برای رهاسازی دختر اندیشیده می شود تا شر را با ابزار خود شیطان که همان حیله است از او دور کنند در این رقص به نمایش درمی آید. هنگامی که رقصندگان مرد وارد صحنه می شوند، فضای هیجان انگیزی ایجاد می کنند که برای مخاطبان تازگی دارد…»

تاریخ و تمدن

اخبار مرتبط :

احکام رقص محلى در عروسى‏ها

انواع رقص های قبل از مسیحیت

آموزش رقص و بوسه زدن !

رقص کچاک چگونه است و به کجا تعلق دارد؟ + تصاویر

    مطالب مرتبط: