رودکی و شعر زیبای شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد

رودکی و شعر شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد       که جهان نیست جز فسانه و باد ز  آمـــده  شـــادمـان  بــبایـــد بود         وز گــذشــتـه نــکــرد بایــــد یــاد مــن و آن جـعــد مــوی غالیـه بوی        مـن و  آن مــاه روی حــور نــــژاد یک بخت آنکسی که بداد و بخورد       شــوربـخــت آنکه او نخورد و […]

رودکی و شعر زیبای شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد

رودکی و شعر شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد

شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد       که جهان نیست جز فسانه و باد
 
ز  آمـــده  شـــادمـان  بــبایـــد بود         وز گــذشــتـه نــکــرد بایــــد یــاد
 
مــن و آن جـعــد مــوی غالیـه بوی        مـن و  آن مــاه روی حــور نــــژاد
 
یک بخت آنکسی که بداد و بخورد       شــوربـخــت آنکه او نخورد و نداد
 
بــاد و ابرست ایــن جهان افسوس      بــــاده پیـــش آر هـــرچـه بـاداباد
 
شــاد بودسـت ازیـن جـهان هـرگز        هیــچ کس تـا ازو تو باشی شـاد
 
داد دیــدسـت ازو بـه هیـچ سـبب      هیــچ  فـــرزانـــه تـا تـو بیـنی داد

آینه

اخبار مرتبط :

اشعار بهار از سعدی و رودکی دو شاعر بزرگ و نامی

اشعاری خواندنی از رودکی

کت رضا رودکی به اندازه دو نفر جا دارد! +عکس

لباس رسمی المپیک بر تن سعید معروف و محمد رضا رودکی! + عکس

مردی در خیابان رودکی آتش گرفت و سوخت

رودکی و شعر زیبای شـاد زی بـا سـیاه چـشـمان شاد

    مطالب مرتبط: