برگزاری مراسم ازدواج در تابوت!برگزاری مراسم ازدواج در تابوت!

در تایلند جشن ازدواج چند زوج به طرز خیلی عجیب و متفاوتی درون تابوت برگزار شد که این زوج ها برگزاری این مراسم عجیب و غریب را راهکاری برای دور کردن بدشانسی از خود می دانند.

شعر و ادبRSSاشتراک:

سهراب سپهری و شعر زیبای چشم ها را باید شست

سهراب سپهری و شعر چشم ها را باید شست چشمها را بايد شستجور ديگر بايد ديد چترها را بايد بستزير باران بايد رفت فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌با همه مردم شهر زير باران بايد رفت دوست را زير باران بايد ديد‌عشق را زير باران بايد جست هر کجا هستم٬باشم‌آسمان مال من است […]

سهراب سپهری و شعر زیبای چشم ها را باید شست

سهراب سپهری و شعر چشم ها را باید شست

چشمها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست
زير باران بايد رفت

فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌
با همه مردم شهر زير باران بايد رفت

دوست را زير باران بايد ديد‌
عشق را زير باران بايد جست

هر کجا هستم٬باشم‌
آسمان مال من است

پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌
زمين مال من است

چشمها را بايد شست
جور ديگر بايد ديد

چترها را بايد بست
زير باران بايد رفت

شعر و ادب

اخبار مرتبط :

هنوزم در سفرم از سهراب سپهری

سهراب سپهری و شعر زیبای تا انتهای حضور

شعرهای عاشقانه سهراب سپهری

شعر آب را گل نکنیم از اشعار زیبای سهراب سپهری

گفت‌وگویی خاص با خواهرزاده‌های سهراب سپهری / آنها از زندگی شخصی و متفاوت سهراب می گویند

    مطالب مرتبط:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت