شعر و ادبRSSاشتراک:

شعرهای زیبای جامی

شعرهای زیبای جامی
اشعار زیبای جامی نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد متخلص به جامی در سال ۸۱۷ هجری قمری در خرجرد جام از توابع خراسان متولد شد .وی بعدها همراه پدرش به سمرقند وهرات رفت و در آن دیار به کسب علم و ادب پرداخت .سپس به سیر و سلوک مشغول و از بزرگان طریقت […]

اشعار زیبای جامی

نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد متخلص به جامی در سال ۸۱۷ هجری قمری در خرجرد جام
از توابع خراسان متولد شد .
وی بعدها همراه پدرش به سمرقند وهرات رفت و در آن دیار به کسب علم و ادب پرداخت .
سپس به سیر و سلوک مشغول و از بزرگان طریقت شد .
او نزد سلطان حسین میرزا بایقرا و وربر فاضل او امیر علیشیر نوایی تقربی خاص داشت .
او در محرم ۸۹۸ هجری قمری وفات یافت و در هرات با احترام فراوان به خاک سپرده شد .
از جامی بیش از چهل اثر و تألیف سودمند و گرانبها به جای مانده است .
معروفترین آثار او عبارت از هفت مثنوی به نام هفت اورنگ است .

الهی غنچهٔ امید بگشای!گلی از روضهٔ جاوید بنمایبخندان از لب آن غنچه باغم!وزین گل عطرپرور کن دماغم!درین محنت‌سرای بی مواسابه
نعمت‌های خویش‌ام کن شناسا!ضمیرم را سپاس اندیشه گردان!زبانم را ستایش‌پیشه گردان!ز تقویم خرد بهروزی‌ام بخش!بر اقلیم سخن فیروزی‌ام بخش!دلی دادی
ز گوهر گنج بر گنجز گنج دل زبان را کن گهر سنج!گشادی نافهٔ طبع مرا نافمعطر کن ز مشکم قاف
تا قاف!ز شعرم خامه را شکرزبان کن!ز عطرم نامه را عنبرفشان کن!سخن را خود سرانجامی نمانده‌ستوز آن نامه بجز نامی
نمانده‌ستدرین خم‌خانهٔ شیرین‌فسانهنمی‌یابم نوایی ز آن ترانهحریفان باده‌ها خوردند و رفتندتهی‌خم‌ها رها کردند و رفتندنبینم پختهٔ این بزم، خامیکه باشد
بر کف‌اش ز آن باده، جامیبیا ساقی رها کن شرمساری!ز صاف و درد پیش آر آنچه داری

شعرهای زیبای جامی

به نام آنکه
نامش حرز جان‌هاستثنایش جوهر تیغ زبان‌هاستزبان در کام، کام از نام او یافتنم از سرچشمهٔ انعام او یافتخرد را زو
نموده دم به دم رویهزاران نکتهٔ باریک چون مویفلک را انجمن‌افروز از انجمزمین را زیب انجم ده به مردممرتب‌ساز سقف
چرخ دایرفراز چار دیوار عناصرقصب‌باف عروسان بهاریقیام‌آموز سرو جویباریبلندی‌بخش هر همت‌بلندیبه پستی‌افکن هر خودپسندیگناه آمرز رندان قدح‌خواربه طاعت‌گیر پیران ریاکارانیس
خلوت شب‌زنده‌دارانرفیق روز در محنت‌گذارانز بحر لطف او ابر بهاریکند خار و سمن را آبیاریوجودش آن فروزان آفتاب استکه ذره
ذره از وی نوریاب استز بام آسمان تا مرکز خاکاگر صد پی به پای وهم و ادراک،فرود آییم یا بالا
شتابیمز حکمش ذره‌ای بیرون نیاییماشعار زیبای جامی

دلا تا کی درین کاخ مجازیکنی مانند طفلان خاک‌بازی؟تویی آن دست‌پرور مرغ گستاخکه
بودت آشیان بیرون ازین کاخچرا ز آن آشیان بیگانه گشتی؟چو دونان جغد این ویرانه گشتی؟بیفشان بال و پر ز آمیزش
خاکبپر تا کنگر ایوان افلاک!ببین در رقص ارزق‌طیلسانانردای نور بر عالم‌فشانانهمه دور شباروزی گرفتهبه مقصد راه فیروزی گرفتهیکی از غرب
رو در شرق کردهیکی در غرب کشتی غرق کردهشده گرم از یکی، هنگامهٔ روزیکی را، شب شده هنگامه‌افروزیکی حرف سعادت
نقش بستهیکی سررشتهٔ دولت گسستهچنان گرم‌اند در منزل‌بریدنکزین جنبش ندانند آرمیدنچه داند کس که چندین درچه کارندهمه تن رو شده،
رو در که دارندبه هر دم تازه‌نقشی می‌نمایندولیکن نقشبندی را نشایندعنان تا کی به دست شک سپاری؟به هر یک روی
«هذا ربی» آری؟خلیل آسا در ملک یقین زن!نوای «لا احب الافلین» زن!کم هر وهم، ترک هر شکی کن!رخ «وجهت وجهی»
بر یکی کن!یکی دان و یکی بین و یکی گوی!یکی خواه و یکی خوان و یکی جوی!ز هر ذره بدو
رویی و راهی‌ستبر اثبات وجود او گواهی‌ستبود نقش دل هر هوشمندیکه باید نقش‌ها را نقشبندیبه لوحی گر هزاران حرف پیداستنیاید
بی‌قلمزن یک الف راستدرین ویرانه نتوان یافت خشتیبرون از قالب نیکو سرشتیبه خشت از کلک انگشتان نوشته‌ستکه آن را دست
دانائی سرشته‌ستز لوح خشت چون این حرف خوانیز حال خشت‌زن غافل نمانیبه عالم اینهمه مصنوع، ظاهربه صانع چه نه‌ای مشغول‌خاطر؟چو
دیدی کار، رو در کارگر دار!قیاس کارگر از کار بردار!دم آخر کز آن کس را گذر نیستسر و کار تو
جز با کارگر نیستبدو آر از همه روی ارادت!وز او جو ختم کارت بر سعادت!

مرفح

    مطالب مرتبط:
تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

راهنمای ساده و آسان برای کوتاه کردن چتری مو در خانه!راهنمای ساده و آسان برای کوتاه کردن چتری مو در خانه!
رازهای آرایشی خواننده معروف ادل از زبان آرایشگر شخصی اش!رازهای آرایشی خواننده معروف ادل از زبان آرایشگر شخصی اش!
یائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کندیائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کند
تغییرات پوستی در طول شبانه روز اینگونه تغییر می کندتغییرات پوستی در طول شبانه روز اینگونه تغییر می کند
۱۰ ایده جالب برای تبدیل وسایل دورریختنی به گلدان های آپارتمانی۱۰ ایده جالب برای تبدیل وسایل دورریختنی به گلدان های آپارتمانی
لکه رنگ مو را چگونه از روی لوازم خانگی پاک کنیم؟لکه رنگ مو را چگونه از روی لوازم خانگی پاک کنیم؟
پنج چای با خواص جادویی و منحصر به فرد برای کاهش وزنپنج چای با خواص جادویی و منحصر به فرد برای کاهش وزن
آشنایی با بهترین غذاها برای افراد عصبیآشنایی با بهترین غذاها برای افراد عصبی
حفظ بهداشت دمکنی برنج با رعایت این نکاتحفظ بهداشت دمکنی برنج با رعایت این نکات
نکته های مهم برای کاشت و برداشت فلفل در خانهنکته های مهم برای کاشت و برداشت فلفل در خانه
کمه جوش غذای محلی سبزواری ها را امتحان کنیدکمه جوش غذای محلی سبزواری ها را امتحان کنید
سوفله سالمون و اسفناج غذای خوشمزه + تصاویر مراحل پختسوفله سالمون و اسفناج غذای خوشمزه + تصاویر مراحل پخت
کنترل چاقی قبل از بارداری را جدی بگیریدکنترل چاقی قبل از بارداری را جدی بگیرید
برای سرد نشدن روابط زناشویی چه باید کرد؟برای سرد نشدن روابط زناشویی چه باید کرد؟
شعر و قصه کودکانه درباره مورچهشعر و قصه کودکانه درباره مورچه
آشنایی با علائم و درمان اسهال و استفراغ در کودکانآشنایی با علائم و درمان اسهال و استفراغ در کودکان
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمیزندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتمزندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
آشنایی با داروی مترونیدازول از دسته داروهای ضدعفونتآشنایی با داروی مترونیدازول از دسته داروهای ضدعفونت
خستگی چشم ها را با این حرکات ساده رفع کنیدخستگی چشم ها را با این حرکات ساده رفع کنید
نکات ضروری در حین انتخاب و پوشیدن کت و شلوار دامادینکات ضروری در حین انتخاب و پوشیدن کت و شلوار دامادی
مدل سرهمی های شیک زنانه و جایگزین پیراهن برای مهمانی های فصل بهارمدل سرهمی های شیک زنانه و جایگزین پیراهن برای مهمانی های فصل بهار
فرزند سوم کیت میدلتون و همسرش پرنس ویلیام به دنیا آمدفرزند سوم کیت میدلتون و همسرش پرنس ویلیام به دنیا آمد
۱۰ معیار زیبایی شوکه کننده در طول تاریخ بشری!۱۰ معیار زیبایی شوکه کننده در طول تاریخ بشری!
عمارت انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تهرانعمارت انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تهران
با حمام نواب و جاذبه های آن در تهران آشنا شویدبا حمام نواب و جاذبه های آن در تهران آشنا شوید

رایانمهر

آیسان پرواز

چهل نما
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبرروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
نابرابری و تبعیض جنسیتی دلیل اصلی خشونت علیه زنان به شمار می رود حرکت جهانی دنیا را نارنجی کن در راستای رفع خشونت زنان بنیاد نهاده شده است
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
اگر می خواهید همسر خود را سوپرایز کنید !
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
ششم فروردین روز امید و شادباش نویسی
اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
شعر زیبای به پایان آمد این دفتر از اشعار سعدی شیرازی
شعر زیبای سحر بلبل حکایت با صبا کرد از حافظ شیرازی
اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)
آداب و رسوم نوروزی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان
آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
نهان که می‌کند این درد آشکارهٔ ما شعری از ابن حسام خوسفی
شعر باز در خود خیره شو از فاضل نظری
اشعار ولادت امام سجاد علیه السلام
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام
اشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام
شعر دلتنگی عاشقانه
روز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریه
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص) (۵)
اشعار شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
دلم از مهر تو آکنده هنوز شعری زیبا از حمید مصدق
شعر سر به عدم درنه و یاران طلب از اشعار خاقانی
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تورهای لحظه آخری آنتالیا, تایلند, مالزی ,دبی , کیش , مشهد
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر

آیسان پرواز

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما