تاریخ نشر :دوشنبه 12 دسامبر 2016 مشاهده : شعر و ادب RSS اشتراک:

شهادت امام جعفر صادق(ع) و اشعاری در این باره

شهادت امام جعفر صادق(ع) اشك ملائكزین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترستگویا عزای صادق آل پیمبرستیا رب چه روی داده، كزین سوگ جانگدازخلقی پریش خاطر و، دلها پر آذرستمُلك و مَلك به ناله و افغان و اشك و آهچون داغدار، حضرت موسی بن جعفرستخون می رود ز فرط غم از چشم شیعیانزیرا كه قلب […]

شهادت امام جعفر صادق(ع) و اشعاری در این باره

شهادت امام جعفر صادق(ع)

اشك ملائك
زین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترست
گویا عزای صادق آل پیمبرست
یا رب چه روی داده، كزین سوگ جانگداز
خلقی پریش خاطر و، دلها پر آذرست
مُلك و مَلك به ناله و افغان و اشك و آه
چون داغدار، حضرت موسی بن جعفرست
خون می رود ز فرط غم از چشم شیعیان
زیرا كه قلب عالم امكان مكدرست
منصور، شاد گشت ز قتل خدیو دین
اما به خُلد، غمزده زهرای اطهرست
او گرچه كشت خسرو دین را ولی به دهر
نامش به ننگ تا به ابد ثبت دفترست
تن در نداد بر ستم و، این كلام نغز
بر پیروان حق و عدالت مقررست:
آزاد مرد، تن به زبونی نمی دهد
مرگ از حیات در نظر مرد خوشترست
تنها نه اشكبار چشم صفا زین عزا بود
دلهای شیعیان همه از غم مكدرست

شهادت امام جعفر صادق(ع) و اشعاری در این باره

عزادار
دین از تو پدیدار شده حضرت صادق
شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق
از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند
انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق
دانشگاه شیعه که وجودش همه فخر است
از توست، گوهر بار شده حضرت صادق
تا یاد کنم ظلم پر از کینه‌ی منصور
آن جا بصرم تار شده حضرت صادق
یک لحظه نیاسود مطهر گلِ جسمت
چون دم به دم آزار شده حضرت صادق
آن شب که در راز نشستی بَرِ معبود
دشمن ز تو بیزار شده حضرت صادق
آمد که تو را زخم زند بین امارت
جدّت که تو را یار شده حضرت صادق
لیکن چه گریز از غم همدردی مادر
در کوچه گرفتار شده حضرت صادق
چون فاطمه بنشست به خاک غم و غربت
افتاده به دیوار شده حضرت صادق
آمد نظرش مادر خود گفت سؤالی
او را که مددکار شده حضرت صادق؟
فطرش چو شنیدش غم تو ای گلِ زهرا
عمریست عزادار شده حضرت صادق

انی وی

اخبار مرتبط :

اس ام اس های شهادت امام جعفر صادق (ع)

شهادت امام جعفر صادق (ع) در سن شصت وپنج سالگی

شهادت امام جعفر صادق(ع) و اشعاری در این باره

    مطالب مرتبط:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت