مشاهده : 173شعر و ادبRSSاشتراک:

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی
متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی غلط کردم غلط/ وحشی بافقیتکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلطباختم جان در هوای او غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم ، عبثساختم جان را فدای او غلط کردم ، غلطدل به داغش مبتلا کردم خطا کردم ، خطاسوختم خود را برای او غلط […]

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی

غلط کردم غلط/ وحشی بافقیتکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلطباختم جان در هوای او
غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم ، عبثساختم جان را فدای او غلط کردم ، غلطدل
به داغش مبتلا کردم خطا کردم ، خطاسوختم خود را برای او غلط کردم ، غلطاینکه دل بستم به مهر
عارضش بد بود بدجان که دادم در هوای او غلط کردم ، غلطاز بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـیمن چه
کردم که اینچـنین بـی اعتـبـارم می کنیروزگـاری آنـچـه با مـن کـرد اسـتغنـای تـوگر بگـویـم گـریـه هـا بـر روزگـارم می کنـیاز
بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـیمن چه کردم که اینچـنین بـی اعتـبـارم می کنیسوی بزمت نگذرم از بس که خوارم
کرده ایتا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ایناامیدم بیش از این مگذار خون من بریزچون به لطف خویشتن
امیدوارم کرده ای

کو به کو/ مولانا

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکنچون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکنباده خاص
خورده ای نقل خلاص خورده ایبوی شراب می زند خربزه در دهان مکندوش شراب ریختی وز بر ما گریختیبار دگر
گرفتمت بار دگر چنان مکنکار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسدناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکنای
دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره اماوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکنهین کژ و راست
می روی، باز چه خورده ای؟ بگومست و خراب می روی، خانه به خانه کو به کو

عمر تو رفت
در سفر، با بد و نیک و خیر و شرهمچو زنان خیره سر حجره به حجره، شو به شو

با
که حریف بوده ای؟ بوسه ز که ربوده ای؟زلف کرا گشوده ای؟ حلقه به حلقه مو به موکار دلم به
جان رسد کارد به استخوان رسدناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکنای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره
اماوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

رمیدیم از وحشی بافقیاز سر کـوی تو با دیـــده تر
خواهم رفتچهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـتما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیمامید ز هر کس که بریدیم ،
بریدیمدل نیست کبوتر که چو برخاست نشینداز گوشه بامی که پریدیم ، پریدیمرم دادن صید خود از آغاز غلط بودحالا
که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم

نگار/ باباطاهر

نگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایینفس
بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجاییبمیرم تا تو چشم تر نبینیشراره آه پرآذر
نبینیچنان از آتش عشقت بسوزمکه از من رنگ خاکستر نبینیبه والله که جانانم تویی توبسلطان عرب آی جانم تویی توتو
دوری از برم دل در برم نیستهوای دیگری اندر در سرم نیستنگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه
ریز من کجایی آی کجایینفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

ستمگر/ شهریار

برو ای
یار که ترک تو ستمگر کردمحیف از آن عمر که در پای تو من سرکردمعهد و پیمان تو با ما
و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باور کردمبه خدا کافر اگر بود به رحم آمده بودزآن
همه ناله که من پیش تو کافر کردمتو شدی همسر اغیار و من از یار و دیارگشتم آواره و ترک
سر و همسر کردماز تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه
تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگران

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردمحیف از
آن عمر که در پای تو من سرکردمعهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که
قسم های تو باور کردمبه خدا کافر اگر بود به رحم آمده بودزآن همه ناله که من پیش تو کافر
کردمدر غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیماشک ریزان هوس دامن مادر کردم

شیر مردا/ مولانا

چون ملک ساخته خود را به
پر و بال دروغهمه دیوند که ابلیس بود مهترشانهمه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگهین چرا غره شدستی
تو به سیم و زرشانشیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشانبرکش آن تیغ چو پولاد و بزن بر سرشان

من
خود آن سیزدهم/ شهریاریار و همسر نگرفتم که گرو بود سرمتو شدی مادر و من با همه پیری پسرمتو جگر
گوشه هم از شیر بریدی و هنوزمن بیچاره همان عاشق خونین جگرمپدرت گـوهـر خود را به زر و سیم فروختپدر
عشق بسوزد که درآمد پدرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنرعجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرمسیزده
را همه عالم به در امروز از شهرمن خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرمتا به دیوار و درش تازه
کنم عهد قدیمگاهی از کوچه معشوقه خود می گذرمتو از آن دگری رو که مرا یاد تو بسخود تو دانی
که من از کان جهانی دگرماز شکار دگران چشم و دلی دارم سیرشیرم و جوی شغالان نبود آبخورمسیزده را همه
عالم به در امروز از شهرمن خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرمتا به دیوار و درش تازه کنم عهد
قدیمگاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

قراضه چین/ مولانا
ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی اوشوریده
گردد عقل او آشفته گردد خوی اومعشوق را جویان شود دکان او ویران شودبر رو و سر پویان شود چون
آب اندر جوی اوشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین اوشیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی اواین عشق
شد مهمان من زخمی بزد بر جان منصد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی اودلا بسوز که
سوز تو کارها بکندنیاز نیم شبی دفع صد بلا بکندشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین اوشیران زده دم بر
زمین پیش سگان کوی او

این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان منصد رحمت و صد آفرین بر
دست و بر بازوی اوجلوه گاه رخ او دیده من تنها نیستماه و خورشید همین آینه می گردانند

بهرام گور/
خیام
آن قصر که جمشید در او جام گرفتآهو بچه کرد و شیر آرام گرفتبهرام که گور می گرفتی همه
عمردیدی که چگونه گور بهرام گرفتای دیده اگر کور نئی گور ببینوین عالم پر فتنه و پر شور ببینشاهان و
سران و سروران زیر گلندروهای چو مه در دهن مور ببین

کافه موسیقی

مطالب مرتبط:

نو عروس

ماسک طبیعی آناناس برای چروک زیر چشمماسک طبیعی آناناس برای چروک زیر چشم
بهترین رنگ مو مناسب چهره خود را انتخاب کنید+تصاویربهترین رنگ مو مناسب چهره خود را انتخاب کنید+تصاویر
رنگ خون عادت ماهیانه شما این نشانه ها درباره سلامتی تان را آشکار می کندرنگ خون عادت ماهیانه شما این نشانه ها درباره سلامتی تان را آشکار می کند
واژن بانوان در طول عمر خود چه تغییراتی می کند؟واژن بانوان در طول عمر خود چه تغییراتی می کند؟
طراحی داخلی پنت هاوس دیدنی جاستین تیمبرلیک و همسرش!طراحی داخلی پنت هاوس دیدنی جاستین تیمبرلیک و همسرش!
اتاق نشیمنی با تم زیبای زرد و طوسی داشته باشید+تصاویراتاق نشیمنی با تم زیبای زرد و طوسی داشته باشید+تصاویر
قهوه سبز (قهوه خام)چه تاثیراتی در عفونت زدایی بدن دارد؟قهوه سبز (قهوه خام)چه تاثیراتی در عفونت زدایی بدن دارد؟
موهای چرب | چه کار کنیم که دیگر موهای چرب نداشته باشیم؟موهای چرب | چه کار کنیم که دیگر موهای چرب نداشته باشیم؟
تزیین توت فرنگی به شکل گل های مختلف+تصاویرتزیین توت فرنگی به شکل گل های مختلف+تصاویر
تزیین سالاد با انواع ایده های شیک +تصاویرتزیین سالاد با انواع ایده های شیک +تصاویر
مافین هویج فینگر فودی خوشمزه برای پیک نیکمافین هویج فینگر فودی خوشمزه برای پیک نیک
هوموس با دانه کدو سسی خوشمزه و مقویهوموس با دانه کدو سسی خوشمزه و مقوی
افزایش میل جنسی و افزایش اسپرم با تغذیه مناسبافزایش میل جنسی و افزایش اسپرم با تغذیه مناسب
قدرت باروری زنان با حمل اجسام سنگین به خطر میفتد؟قدرت باروری زنان با حمل اجسام سنگین به خطر میفتد؟
افزایش هوش کودک ۱ ساله با این روشهاافزایش هوش کودک ۱ ساله با این روشها
آهن برای کودکان وغذاهای حاوی آهنآهن برای کودکان وغذاهای حاوی آهن
زندگی مریم میرزاخانی؛ ستاره‌ ای که خاموش نخواهد شدزندگی مریم میرزاخانی؛ ستاره‌ ای که خاموش نخواهد شد
زندگی جالب داوطلبان ایرانی سفر بی‌بازگشت به مریخ | از پسر نماینده سابق مجلس تا دانشجوی معماری!زندگی جالب داوطلبان ایرانی سفر بی‌بازگشت به مریخ | از پسر نماینده سابق مجلس تا دانشجوی معماری!
برترین خوراکی های چربی سوز برای کاهش وزن خانم هابرترین خوراکی های چربی سوز برای کاهش وزن خانم ها
افزایش دوبرابری رشد موها با این ماسک های خانگیافزایش دوبرابری رشد موها با این ماسک های خانگی
اکسسوری های شیک برای گردن زنان خوش استایل+تصاویراکسسوری های شیک برای گردن زنان خوش استایل+تصاویر
کت و شلوار شیک خود را خود را با دانستن این نکات با کفش هایتان ست کنید+تصاویرکت و شلوار شیک خود را خود را با دانستن این نکات با کفش هایتان ست کنید+تصاویر
روش های مفید برای لاغرکردن باسن و ران ها بدون ورزش!روش های مفید برای لاغرکردن باسن و ران ها بدون ورزش!
ثروتمندترین فوتبالیست های جهان چه کسانی هستند!ثروتمندترین فوتبالیست های جهان چه کسانی هستند!
زیباترین و جذاب ترین مکان های پاییزه چین +تصاویرزیباترین و جذاب ترین مکان های پاییزه چین +تصاویر
هتل بسیار بزرگ زیرزمین در چین+تصاویرهتل بسیار بزرگ زیرزمین در چین+تصاویر
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
رایانمهر
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو راهاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی شاعر توانا و مسلط به زبان فارسی و عربی بوده است وی از جمله شاعران نامی در سبک ترجیع‌بند و ترکیب‌بند می باشد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تجربه ایی بی نظیر در سواحل مدیترانه ! یک تابستان فراموش نشدنی
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
میلاد امام رضا (ع) | اشعار مربوط به آن روز
روز جهانی پسوریازیس در ۲۹ اکتبر
فریدونشهر | عروسی گرجی در این شهر چگونه برگزار می شود؟
جشن آبانگان در دهم آبان
مسعود سعد سلمان | شعر زیبای در بزم پادشا نگر این کاروبار گل
روز ملّی مبارزه با استکبار در ۱۳ آبان
آیین تولد فرزند در کردستان چگونه است؟
عید قربان | اشعار تبریک این روز بزرگ
فروغی بسطامی | شعر زیبای صف مژگان تو بشکست چنان دل‌ها را
روز جهانی پرتونگاری (رادیولوژی) در ۸ نوامبر
خراسان جنوبی | رمضانی‌خوانی رسم کهن خراسان جنوبی در رمضان
روز فرهنگ عمومی در ۱۴ آبان
بیدل دهلوی | شعر زیبای ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا
دامغان | جشنواره شیردوشان یا امامدر
کارو دردریان | شعر زیبای از بس کف دست بر جبین کوبیدم
گیلان | مراسم عروس فوشای چگونه برگزار می شود؟
مهدی اخوان ثالث | شعر زیبای منزلی در دوردست
مصر | فانوس رمضان سنت فاطمیان در این دیار
روز جهانی علم در ۱۰ نوامبر
عید غدیر | اشعار مربوط به آن (۴)
روز ملی کیفیت در ۱۸ آبان
ژاپن | جشن شکوفه های گیلاس در این کشور
روز جهانی ذات الریه در ۱۲ نوامبر
ایرج میرزا | شعر زیبای شکوه ی شاگرد
روز جهانی دیابت در ۱۴ نوامبر
دوره قاجار | مراسم جالب ازدواج بلوچ ها
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
هاتف اصفهانی | شعر زیبای سوی خود خوان یک رهم تا تحفه جان آرم تو را
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
۱۳ بدر در آذربایجان غربی چگونه است؟
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
توحی شیرازی | شعر زیبای بازی زلف تو امشب
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز جهانی انیمیشن در ۲۸ اکتبر
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
روز مادر | عجیب ترین مراسم های روز مادر در دنیا
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
احمد گلچین معانی | شعر زیبای نگهش سوی دگر بود و نگاهش کردم
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
جشن هالووین در ۳۱ اکتبر
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
مراسم عروس بران چگونه برگزار می شود؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما