شعر و ادبRSSاشتراک:

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی
متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی غلط کردم غلط/ وحشی بافقیتکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلطباختم جان در هوای او غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم ، عبثساختم جان را فدای او غلط کردم ، غلطدل به داغش مبتلا کردم خطا کردم ، خطاسوختم خود را برای او غلط […]

متن شعرهای آلبوم جدید محسن چاوشی

غلط کردم غلط/ وحشی بافقیتکیه کردم بر وفای او غلط کردم ، غلطباختم جان در هوای او
غلط کردم، غلطعمر کردم صرف او فعلی عبث کردم ، عبثساختم جان را فدای او غلط کردم ، غلطدل
به داغش مبتلا کردم خطا کردم ، خطاسوختم خود را برای او غلط کردم ، غلطاینکه دل بستم به مهر
عارضش بد بود بدجان که دادم در هوای او غلط کردم ، غلطاز بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـیمن چه
کردم که اینچـنین بـی اعتـبـارم می کنیروزگـاری آنـچـه با مـن کـرد اسـتغنـای تـوگر بگـویـم گـریـه هـا بـر روزگـارم می کنـیاز
بــرای خــاطــر اغــیـار خــوارم مــی کــنـیمن چه کردم که اینچـنین بـی اعتـبـارم می کنیسوی بزمت نگذرم از بس که خوارم
کرده ایتا نداند کس که چون بی اعتبارم کرده ایناامیدم بیش از این مگذار خون من بریزچون به لطف خویشتن
امیدوارم کرده ای

کو به کو/ مولانا

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکنچون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکنباده خاص
خورده ای نقل خلاص خورده ایبوی شراب می زند خربزه در دهان مکندوش شراب ریختی وز بر ما گریختیبار دگر
گرفتمت بار دگر چنان مکنکار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسدناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکنای
دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره اماوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکنهین کژ و راست
می روی، باز چه خورده ای؟ بگومست و خراب می روی، خانه به خانه کو به کو

عمر تو رفت
در سفر، با بد و نیک و خیر و شرهمچو زنان خیره سر حجره به حجره، شو به شو

با
که حریف بوده ای؟ بوسه ز که ربوده ای؟زلف کرا گشوده ای؟ حلقه به حلقه مو به موکار دلم به
جان رسد کارد به استخوان رسدناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکنای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره
اماوست پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

رمیدیم از وحشی بافقیاز سر کـوی تو با دیـــده تر
خواهم رفتچهـره آلـوده به خوناب جگـر خواهـم رفـتما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیمامید ز هر کس که بریدیم ،
بریدیمدل نیست کبوتر که چو برخاست نشینداز گوشه بامی که پریدیم ، پریدیمرم دادن صید خود از آغاز غلط بودحالا
که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم

نگار/ باباطاهر

نگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایینفس
بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجاییبمیرم تا تو چشم تر نبینیشراره آه پرآذر
نبینیچنان از آتش عشقت بسوزمکه از من رنگ خاکستر نبینیبه والله که جانانم تویی توبسلطان عرب آی جانم تویی توتو
دوری از برم دل در برم نیستهوای دیگری اندر در سرم نیستنگار تازه خیز من کجایی آی کجاییبه چشمان سرمه
ریز من کجایی آی کجایینفس بر سینه ی عاشق رسیده آی رسیدهدم مردن عزیز من کجایی آی کجایی

ستمگر/ شهریار

برو ای
یار که ترک تو ستمگر کردمحیف از آن عمر که در پای تو من سرکردمعهد و پیمان تو با ما
و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باور کردمبه خدا کافر اگر بود به رحم آمده بودزآن
همه ناله که من پیش تو کافر کردمتو شدی همسر اغیار و من از یار و دیارگشتم آواره و ترک
سر و همسر کردماز تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه
تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگران

برو ای یار که ترک تو ستمگر کردمحیف از
آن عمر که در پای تو من سرکردمعهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که
قسم های تو باور کردمبه خدا کافر اگر بود به رحم آمده بودزآن همه ناله که من پیش تو کافر
کردمدر غمت داغ پدر دیدم و چون در یتیماشک ریزان هوس دامن مادر کردم

شیر مردا/ مولانا

چون ملک ساخته خود را به
پر و بال دروغهمه دیوند که ابلیس بود مهترشانهمه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگهین چرا غره شدستی
تو به سیم و زرشانشیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشانبرکش آن تیغ چو پولاد و بزن بر سرشان

من
خود آن سیزدهم/ شهریاریار و همسر نگرفتم که گرو بود سرمتو شدی مادر و من با همه پیری پسرمتو جگر
گوشه هم از شیر بریدی و هنوزمن بیچاره همان عاشق خونین جگرمپدرت گـوهـر خود را به زر و سیم فروختپدر
عشق بسوزد که درآمد پدرمعشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنرعجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرمسیزده
را همه عالم به در امروز از شهرمن خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرمتا به دیوار و درش تازه
کنم عهد قدیمگاهی از کوچه معشوقه خود می گذرمتو از آن دگری رو که مرا یاد تو بسخود تو دانی
که من از کان جهانی دگرماز شکار دگران چشم و دلی دارم سیرشیرم و جوی شغالان نبود آبخورمسیزده را همه
عالم به در امروز از شهرمن خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرمتا به دیوار و درش تازه کنم عهد
قدیمگاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

قراضه چین/ مولانا
ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی اوشوریده
گردد عقل او آشفته گردد خوی اومعشوق را جویان شود دکان او ویران شودبر رو و سر پویان شود چون
آب اندر جوی اوشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین اوشیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی اواین عشق
شد مهمان من زخمی بزد بر جان منصد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی اودلا بسوز که
سوز تو کارها بکندنیاز نیم شبی دفع صد بلا بکندشاهان همه مسکین او خوبان قراضه چین اوشیران زده دم بر
زمین پیش سگان کوی او

این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان منصد رحمت و صد آفرین بر
دست و بر بازوی اوجلوه گاه رخ او دیده من تنها نیستماه و خورشید همین آینه می گردانند

بهرام گور/
خیام
آن قصر که جمشید در او جام گرفتآهو بچه کرد و شیر آرام گرفتبهرام که گور می گرفتی همه
عمردیدی که چگونه گور بهرام گرفتای دیده اگر کور نئی گور ببینوین عالم پر فتنه و پر شور ببینشاهان و
سران و سروران زیر گلندروهای چو مه در دهن مور ببین

کافه موسیقی

    مطالب مرتبط:
تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

آیسان پرواز

نو عروس

راهنمای ساده و آسان برای کوتاه کردن چتری مو در خانه!راهنمای ساده و آسان برای کوتاه کردن چتری مو در خانه!
رازهای آرایشی خواننده معروف ادل از زبان آرایشگر شخصی اش!رازهای آرایشی خواننده معروف ادل از زبان آرایشگر شخصی اش!
یائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کندیائسگی این مشکلات را برای خانمها ایجاد می کند
تغییرات پوستی در طول شبانه روز اینگونه تغییر می کندتغییرات پوستی در طول شبانه روز اینگونه تغییر می کند
۱۰ ایده جالب برای تبدیل وسایل دورریختنی به گلدان های آپارتمانی۱۰ ایده جالب برای تبدیل وسایل دورریختنی به گلدان های آپارتمانی
لکه رنگ مو را چگونه از روی لوازم خانگی پاک کنیم؟لکه رنگ مو را چگونه از روی لوازم خانگی پاک کنیم؟
پنج چای با خواص جادویی و منحصر به فرد برای کاهش وزنپنج چای با خواص جادویی و منحصر به فرد برای کاهش وزن
آشنایی با بهترین غذاها برای افراد عصبیآشنایی با بهترین غذاها برای افراد عصبی
حفظ بهداشت دمکنی برنج با رعایت این نکاتحفظ بهداشت دمکنی برنج با رعایت این نکات
نکته های مهم برای کاشت و برداشت فلفل در خانهنکته های مهم برای کاشت و برداشت فلفل در خانه
کمه جوش غذای محلی سبزواری ها را امتحان کنیدکمه جوش غذای محلی سبزواری ها را امتحان کنید
سوفله سالمون و اسفناج غذای خوشمزه + تصاویر مراحل پختسوفله سالمون و اسفناج غذای خوشمزه + تصاویر مراحل پخت
کنترل چاقی قبل از بارداری را جدی بگیریدکنترل چاقی قبل از بارداری را جدی بگیرید
برای سرد نشدن روابط زناشویی چه باید کرد؟برای سرد نشدن روابط زناشویی چه باید کرد؟
شعر و قصه کودکانه درباره مورچهشعر و قصه کودکانه درباره مورچه
آشنایی با علائم و درمان اسهال و استفراغ در کودکانآشنایی با علائم و درمان اسهال و استفراغ در کودکان
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمیزندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتمزندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
آشنایی با داروی مترونیدازول از دسته داروهای ضدعفونتآشنایی با داروی مترونیدازول از دسته داروهای ضدعفونت
خستگی چشم ها را با این حرکات ساده رفع کنیدخستگی چشم ها را با این حرکات ساده رفع کنید
نکات ضروری در حین انتخاب و پوشیدن کت و شلوار دامادینکات ضروری در حین انتخاب و پوشیدن کت و شلوار دامادی
مدل سرهمی های شیک زنانه و جایگزین پیراهن برای مهمانی های فصل بهارمدل سرهمی های شیک زنانه و جایگزین پیراهن برای مهمانی های فصل بهار
۱۰ معیار زیبایی شوکه کننده در طول تاریخ بشری!۱۰ معیار زیبایی شوکه کننده در طول تاریخ بشری!
تولد ۱۲ سالگی سوری دختر زیبای ستاره های هالیوودی تام کروز و کیتی هولمزتولد ۱۲ سالگی سوری دختر زیبای ستاره های هالیوودی تام کروز و کیتی هولمز
عمارت انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تهرانعمارت انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه در تهران
با حمام نواب و جاذبه های آن در تهران آشنا شویدبا حمام نواب و جاذبه های آن در تهران آشنا شوید

رایانمهر

آیسان پرواز

چهل نما
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبرروز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
نابرابری و تبعیض جنسیتی دلیل اصلی خشونت علیه زنان به شمار می رود حرکت جهانی دنیا را نارنجی کن در راستای رفع خشونت زنان بنیاد نهاده شده است
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
اگر می خواهید همسر خود را سوپرایز کنید !
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
ششم فروردین روز امید و شادباش نویسی
اشعار تبریک مبعث حضرت محمد (ص)
شعر زیبای به پایان آمد این دفتر از اشعار سعدی شیرازی
شعر زیبای سحر بلبل حکایت با صبا کرد از حافظ شیرازی
اشعار میلاد امام حسن مجتبی (ع) (۵)
آداب و رسوم نوروزی باکو پایتخت جمهوری آذربایجان
آشنایی با آداب و رسوم زیبای نوروز در شوشتر
شعر زیبای دیدن روی تو از سیف فرغانی
آداب و رسوم های رایج چهارشنبه سوری در قرون گذشته
اشعار رحلت امام خمینی رحمه الله علیه
صلاح کار کجا و من خراب کجا شعری از حافظ شیرازی
آداب و رسوم عید هرمزگانی ها از دیرباز تاکنون
شعر در کوی بتان از هلالی جغتایی
قصهٔ عاشقان از اشعار زیبای جامی
نهان که می‌کند این درد آشکارهٔ ما شعری از ابن حسام خوسفی
شعر باز در خود خیره شو از فاضل نظری
اشعار ولادت امام سجاد علیه السلام
اشعار ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام
اشعار ولادت باسعادت امام حسین علیه السلام
شعر دلتنگی عاشقانه
روز جهانی زبان مادری ۲۱ فوریه
اشعار مبعث پیامبر اکرم (ص) (۵)
اشعار شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
دلم از مهر تو آکنده هنوز شعری زیبا از حمید مصدق
شعر سر به عدم درنه و یاران طلب از اشعار خاقانی
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تورهای لحظه آخری آنتالیا, تایلند, مالزی ,دبی , کیش , مشهد
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر

آیسان پرواز

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
سالروز تشکیل بسیج مستضعفان در ۵ آذر
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
شعر زیبای فاصله ها از اشعار زهرا پناهی
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آداب و رسوم جالب و زیبای ازدواج در کشور ترکیه
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
آمد بهار و فصل گل افشانی از اشعار مهدیه الهی قمشه ای
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
شعر ساعت از اشعار زیبای سهراب سپهری
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را از اشعار ابن حسام خوسفی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
شعر زیبای دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود از فریدون توللی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما