برگزاری مراسم ازدواج در تابوت!برگزاری مراسم ازدواج در تابوت!

در تایلند جشن ازدواج چند زوج به طرز خیلی عجیب و متفاوتی درون تابوت برگزار شد که این زوج ها برگزاری این مراسم عجیب و غریب را راهکاری برای دور کردن بدشانسی از خود می دانند.

شعر و ادبRSSاشتراک:

محرم و نوحه های آن (4)

محرم و نوحه های آن كوفه نیا كه مردمش وفا ندارننامرد و بی مُروتن حیا ندارن خدا می دونه كه دروغه وعده هاشونگلاتو له میكنن اینجا زیر پاشون از پشت سر خنجر كشیدن پیشه شونهنامردی كردن عادت همیشه شونه از برق سیم و زر و سكه همه كورندمردم شهر كوفه از خدا بدورند مسلمت اینجا […]

محرم و نوحه های آن (4)

محرم و نوحه های آن

كوفه نیا كه مردمش وفا ندارن
نامرد و بی مُروتن حیا ندارن

خدا می دونه كه دروغه وعده هاشون
گلاتو له میكنن اینجا زیر پاشون

از پشت سر خنجر كشیدن پیشه شونه
نامردی كردن عادت همیشه شونه

از برق سیم و زر و سكه همه كورند
مردم شهر كوفه از خدا بدورند

مسلمت اینجا شده آوراه ی كوچه
حسین من رقیه رو نیاری كوفه

اگه با دخترت به سوی این دیاری
یادت باشه گوشواره هاشو در بیاری

غریب كشی تو شهرشون سابقه داره
خیلی برات حرف دارم از دارالاماره

اینجا با سر بریدن از تن خو گرفتن
با خون ریخته ناب حق وضو گرفتن

ممنونم از خدا نذاشت كه نا امیدشم
آرزوم بود كه واسه حسین شهید شم

حس میكنم تو كوفه كربلارو آقا
درد و غم و مصیبت و بلا رو آقا

نقشه كشیدن اینها واسه اصغر تو
براش بمیرم ارباً اربا اكبر تو

شمر روی سینه ات آقاجون تو میكشی آه
زینب اگه دق نكنه خوبه به والله

رقیه رو می برن اینها به اسارت
زینب میبینه به سرت میشه جسارت

محرم و نوحه های آن (4)

برگرد اگه دستای زینب و بسته نمی خوای
برگرد اگه پای رقیه رو خسته نمی خوای
 
برگرد اگه دخترت طاقت سیلی نداره
برگرد اگه می خوای چشمای زهرا نباره
 
برگرد آخه رباب هزارتا آرزو داره
برگرد آخه بعیده اینجا بارون بباره
 
برگرد نذار بشكنه اینجا غروره عباس
برگرد آخه دل نگرونه حضرت زهرا
 
برگرد كه نبینه رو نیزه سرت رو خواهر
برگرد اینا می كشنت ای غریب مادر
 
برگرد اگه می خوای جوونت زنده بمونه
برگرد اگه می خوای نبینی  كه غرق خونه

بابل الحرام

اخبار مرتبط :

محرم و نوحه های آن

سری اشعار پیشواز محرم (1)

محرم و توحه های آن (2)

محرم و نوحه های آن (3)

نوحه مداحی مخصوص محرم

    مطالب مرتبط:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت