تاریخ نشر :سه شنبه 20 دسامبر 2016 مشاهده : شعر و ادب RSS اشتراک:

مولانا و شعر زیبای ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

مولانا و شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شماافتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشناگر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شودمرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هواما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموختهزان سان […]

مولانا و شعر زیبای ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

مولانا و شعر ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا
گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا
ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته
زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا
ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده
ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا
این باد اندر هر سری سودای دیگر می پزد
سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما
دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله
امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا
ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری
خوش خوش کشانم می بری آخر نگویی تا کجا
هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی
خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا
عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
هر دم تجلی می رسد برمی شکافد کوه را
یک پاره اخضر می شود یک پاره عبهر می شود
یک پاره گوهر می شود یک پاره لعل و کهربا
ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او
ای که چه باد خورده ای ما مست گشتیم از صدا
ای باغبان ای باغبان در ما چه درپیچیده ای
گر برده ایم انگور تو تو برده ای انبان ما

سیمرغ

اخبار مرتبط :

عکس و گفتگو با نواده مولانا !!

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش از اشعار مولانا

تفال وزیر بهداشت به حضرت مولانا +عکس

کدام بازیگر ایرانی جای دی‌کاپریو را در نقش مولانا می‌گیرد؟

موزه مولانا در ترکیه+تصاویر

مولانا و شعر زیبای ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما

    مطالب مرتبط:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت