مکالمه صحیح انگلیسی رزروشن هتل با مسافران و رزرو نمودن اتاق

رزرو نمودن اتاق اگر می خواهید مکالمه انگلیسی روان در مورد رزوشن هتل با مسافران و رزرو نمودن اتاق را فرا بگیرید این مقاله را حتما مطالعه نمایید .

رزرو نمودن اتاق

رزرو نمودن اتاق ،‌ اگر می خواهید مکالمه انگلیسی روان در مورد رزوشن هتل با مسافران و رزرو کردن اتاق را فرا بگیرید این مقاله را حتما مطالعه نمایید چرا که متن صحبت های کامل فارسی و انگلیسی در مورد رزرو کردن اتاق در هتل را برای شما عزیزان منتشر می کنیم.

conversation hotel booking1

صحبت در مورد رزرو کردن اتاق در هتل

معمولا قبل از رفتن به هتل باید اتاقی رزرو کنید برای این کار با بخش پذیرش هتل تماس می گیرید واتاقی رزرو می کنید می توانید ابتدا از قیمت سوال کنید

رزرو نمودن اتاق

رزرو نمودن اتاق

“Hi, how much are your rooms?”
“Hi, what are your rates?”
“Hello, how much is a room?”
“Our rooms start at $79 for a basic room.”
“Our rooms start at $79 for a standard room and go up to $300 for a suite.”
“Ok. Can I reserve a room?”
“Hi, I would like to reserve a room.”
“Hello, can I reserve a couple of rooms?”

 

conversation hotel booking2

اولین چیزی که می پرسند روز و تاریخی است که می خواهید رزرو کنید

رزرو نمودن اتاق

رزرو نمودن اتاق

“What day do you want to check in?”
“Which date did you want to reserve?”
“What date are you looking for?”
“I want a room from June 22nd to June 25th.”
“I would like a room for the 19th of July.”
“How long will you be staying with us?”
“When will you be checking out?”
“How many days would you like the room for?”
“I am going to stay for 3 days.”
“I would like to reserve the room for 4 days.”
“I am going to need the room until July 23rd.”

conversation hotel booking3

سوالات بعدی در مورد تعداد اتاق ها و افراد است

رزرو نمودن اتاق

رزرو نمودن اتاق

“How many rooms will you need?”
“Is this for only one room?”
“How many rooms would you like to reserve?”
“How many rooms should I reserve for you?”
“I will only need one room.”
“I am going to need two rooms.”
“How many adults will be in your party?”
“How many total children will be with you?”
“Just two adults.”
“A total of four adults.”
“I will be alone.”
“A total of 2 adults and 2 children.”
“One adult and 2 children.”

conversation hotel booking4

بعد از آن از نوع اتاق و تختخوابی که شما می خواهید سوال می شود

مکالمه صحیح انگلیسی رزروشن هتل با مسافران و رزرو نمودن اتاقرزرو نمودن اتاق

“Would you like a single king size bed, or two double size beds in the room?”
“Will a single king size bed be ok?”
“We only have a room with two double size beds. Will that be ok?”
“Do you want a smoking room or a non smoking room?”
“Do you prefer a smoking or non smoking room?”
“I would like a smoking room.”
“Can I have a non smoking room?”
“Either is fine.”
“I don’t have a preference.”

سر آخر تمام اطلاعات را برای شما تکرار می کنند

“Ok, Mr. Lee. I have one smoking room reserved for July 19th till July 22nd. The total comes to $256.78 after tax. If you need to cancel, please call us 24 hours before July 19th. Can I help you with anything else

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت