انارستان تنگ سیاب یاقوت سرخ کشورانارستان تنگ سیاب یاقوت سرخ کشور

انارستان تنگ سیاب , دهستان زیرتنگ سیاب یکی از توابع کوهدشت است که در ۶۵ کیلومتری آن قرار دارد. مرکز دهستان تنگ‌سیاب، روستای گرخشاب است.

با تاریخ و جذابیت های مسجد و مدرسه سردار قزوینبا تاریخ و جذابیت های مسجد و مدرسه سردار قزوین

مدرسه سردار قزوین , مدارس علمیه قزوین همواره از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ دینی و فرهنگی کشور برخوردار بوده‌اند .عالمان دینی نامداری از سراسر کشور برای درک محضر استادان در مدارس این شهر حضور می‌یافتند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت