تاریخ نشر :شنبه 12 آگوست 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

آشوب و قمه‌کشی پس از انتخابات در کنیا!

با اعلام نتایج انتخابات کنیا، برخی شهرهای این کشور دستخوش ناآرامی و آشوب شد؛ این ناآرامی ها تاکنون 4 کشته برجا گذاشته است.

آشوب پس از انتخابات در کنیا

آشوب پس از انتخابات در کنیا , با اعلام نتایج انتخابات کنیا، برخی شهرهای این کشور دستخوش ناآرامی و آشوب
شد؛ این ناآرامی ها تاکنون ۴ کشته برجا گذاشته است.
“نایروبی” پایتخت و شهر “کیسومو” در ساعات گذشته، عرصه تظاهرات مخالفان و آشوب های خیابانی بودند.
معترضان در برخی از مناطق مسلح به چاقو و قمه به مراکز رای گیری که هنوز شمارش آراء در آنجا
ادامه داشت، حمله کردند.
بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات کنیا، “اوهورو کینیاتا”، رئیس جمهور کنونی با بیش از ۵۴ درصد آرا در انتخابات ریاست
جمهوری به پیروزی رسید.
مخالفان دولت می گویند نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند.
مخالفان، همچنین انتخابات را نمایشی مضحک خوانده و اعلام کردند: برای مطرح کردن شکایات خود درباره انتخابات ریاست جمهوری به
دستگاه قضایی مراجعه نمی کنند.

آشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیاآشوب پس از انتخابات در کنیا

فرادید

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت