تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

یک زن با دندانهایش از هلی کوپتر آویزان شد!

این زن 36 ساله که مادر 3 کودک است از ارتفاع 91 متری خود را از هلی کوپتر آویزان کرد. او برای چند ثانیه با دندان هایش خود را از حلقه های معلق هلی کوپتر نگه داشت .

آویزان شدن یک زن از هلیکوپتر

آویزان شدن یک زن از هلیکوپتر , «ارندیرا والندا» توانست رکورد همسر آکروبات باز خود را بشکند.
او با انجام حرکات محیرالعقول توانست با استفاده از دندان هایش خود را از هلی کوپتر در حال حرکت روی
آبشار نیاگارا آویزان کند.
این زن با انجام این کار رکورد همسر خود را شکست و نام خود را در کتاب گینس به ثبت
رساند.
این زن ۳۶ ساله که مادر ۳ کودک است از ارتفاع ۹۱ متری خود را از هلی کوپتر آویزان کرد.
او برای چند ثانیه با دندان هایش خود را از حلقه های معلق هلی کوپتر نگه داشت .

آویزان شدن یک زن از هلیکوپتر آویزان شدن یک زن از هلیکوپتر آویزان شدن یک زن از هلیکوپتر آویزان شدن یک زن از هلیکوپتر

به گفته کارشناسان این کار بسیار سخت بوده و با توجه به باد ناشی از حرکت هلی
کوپتر می توانست جان این زن را به خطر بیندازد و حالت تعادلش را بر هم بزند.
«نیک » از آکروبات ها و هنرمندان آمریکایی است او به انجام حرکات محیر العقول بدون استفاده از برخی از
تجهیزات به «پادشاه طناب بازی » و تاکنون ۹ بار رکوردهای مختلفی به نام خود در گینس به ثبت رسانده
و شهرت جهانی دارد اما به نظر می رسد همسر وی از او پیش گرفته است.
ایران آنلاین

    مطالب مرتبط:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت