اتوبوس دانش آموزان بروجنی (راهیان نور) / عکس

در این حادثه 26 نفر جان باختند

راهیان نوردر این حادثه 26 نفر جان باختند

اتوبوس دانش آموزان بروجنی (راهیان نور) / عکس