تاریخ نشر :دوشنبه 11 سپتامبر 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

ازدواج زن ۶۱ ساله با پسر ۱۰ ساله به دستور مردگان!!

این زن 61 ساله با پسر 10 ساله ازدواج کرده به گفته خودشون اجداد مرده بهشون دستور دادن که با هم ازدواج کند.

ازدواج زن ۶۱ ساله با پسر ۱۰ ساله

ازدواج زن ۶۱ ساله با پسر ۱۰ ساله , این زن 61 ساله با پسر 10 ساله ازدواج کرده به گفته خودشون
اجداد مرده بهشون دستور دادن که با هم ازدواج کند.

قابل توجه است که این خانم پنج تا بچه بزرگتر از شوهرش نیز دارد.

ازدواج زن ۶۱ ساله با پسر ۱۰ ساله

ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود.

ازدواج زن ۶۱ ساله با پسر ۱۰ ساله

در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل
خانواده نیز وجود دارد.

توریسم انلاین

ازدواج زن ۶۱ ساله با پسر ۱۰ ساله به دستور مردگان!!

برچسب ها:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت