امیر حسین و ستایش هر دو قربانی اند!امیر حسین و ستایش هر دو قربانی اند!

هنوز دو، سه ساعتي به پايان بيست و ششمين روز برگريزان ٩٦ فرصت باقي بود كه اين خبر در كانال‌هاي تلگرامي دست به دست شد تا برگي از درخت جامعه نيفتد: «اجراي حكم قاتل ستايش قريشي به تعويق افتاد.»

تاریخ نشر :شنبه 17 ژوئن 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

انتقاد تحسین برانگیز فلور نظری از حرف‌های رامبد جوان در دفاع از بهناز جعفری!

صحبت‌های رامبد جوان در دفاع از شیوه برخورد بهناز جعفری با خبرنگاران انتقاد فلور نظری را برانگیخت.

انتقاد فلور نظری از رامبد جوان

انتقاد فلور نظری از رامبد جوان , صحبت‌های رامبد جوان در دفاع از شیوه برخورد بهناز جعفری با خبرنگاران انتقاد فلور نظری را برانگیخت.

فلور نظری در اینستاگرام در این باره نوشت:
«هنگامي كه خندوانه متولد شد تصور مي كرديم
وسيله اى خواهد بود براى كاهش بد اخلاقي هاى اجتماعى كه در نبود
شادى و تفكر مثبت چيزى جز پرخاش و ادبيات غير مودبانه رشد نخواهد كرد .

اما دريغ و افسوس كه گاهي اوقات از مسير خود منحرف شده
و به جاى پراكندن عطر شادى و مثبت گرايي به تمسخرِ ديگران
و ارائه ى ويتريني سطحي و تكرارى از برخي مكالمات ناخوشايند بدل ميگردد .

اقاى رامبد جوان ، مبدع و متولي برنامه ى خندوانه ، كاش حمايت
از هنرمندى را در قياس با هنرمند ديگر آن هم با لحن نه چندان درست
و البته معنا دار انجام نمي داديد . مردم عزيز و قدر شناس ما هم صفركشكولي
را دوست دارند هم بهناز جعفرى را ،
اين دسته بندى ودرصد بندى و مرز بندى را براى كل مردم نمى پسنديم چه برسد به همكاران هنرمندمان ….
و اما جمله ى ناپسندتر ( سوزش بعضي از جاهاى حساس ) كه شما در ميان صحبتهايتان بيان كرديد ، ما را به ياد ادبيات سخيف هشت ساله اى مي اندازد
كه براى هميشه در فرهنگ اين سرزمين مدفون و منسوخ شده است .

اقاى رامبد جوان خندوانه اى حرف بزنيد و بيانديشيد .
شاد ، پسنديده ، مهربان و با احترام به همه ى مردم نه كم و نه زياد .
اگر نمي توانيد سكوت پسنديده تر است . «دو چندان كه مي گويي بشنو»

انتقاد فلور نظری از رامبد جوان

خبر آنلاین

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت