تاریخ نشر :چهار شنبه 13 سپتامبر 2017 مشاهده : تصاویر خبری RSS اشتراک:

اولین رئیس‌جمهور زن سنگاپور انتخاب شد

رئیس سابق مجلس سنگاپور به عنوان نخستین رئیس جمهور زن این کشور انتخاب شد.

اولین رئیس‌جمهور زن سنگاپور

اولین رئیس‌جمهور زن سنگاپور , به گزارش رویترز، «حلیمه یعقوب» رئیس سابق پارلمان سنگاپور به عنوان نخستین رئیس جمهور زن این کشور انتخاب شد.

بر اساس اعلام مجلس سنگاپور، حلیمه یعقوب تنها نامزد واجد شرایط برای احراز این پست بود. البته به غیر
از وی ۴ نامزد دیگر نیز برای این پست حضور داشتند اما تنها صلاحیت یعقوب برای احراز این پست تائید
شد.

مقام ریاست جمهوری در سنگاپور یک پست تشریفاتی است.

اولین رئیس‌جمهور زن سنگاپور

یوسف اسحاق اخرین مالایی است که به عنوان رئیس‌جمهوری سنگاپور شناخته شدهاست. وی در
سالهای بین 1965 تا 1970 که اولین سالهای پس از استقلال این کشور از مالزی به شمار می‌رود به عنوان رئیس‌جمهور سنگاپور فعالیت کرد.

اولین رئیس‌جمهور زن سنگاپور

جدایی سنگاپور از مالزی باعث شد قوم مالایی که در مالزی اکثریت را تشکیل می‌دهند در کشور جدید جزو اقلیت قرار گیرند. درحال حاضر قوم چینی اکثریت را در سنگاپور تشکیل می‌دهند.

مهر و تسنیم

اولین رئیس‌جمهور زن سنگاپور انتخاب شد

چهل نما
رایانمهربهنودگشت