تاریخ نشر :چهار شنبه 11 اکتبر 2017تصاویر خبریRSSاشتراک:

ایوانکا دختر ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان برجسته ای که در کسب و کار، دولت، بشردوستی، آموزش و پرورش، هنر و … دستاوردهای ویژه ای داشتند شرکت کرد.

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند , ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس
زنان برجسته ای که در کسب و کار، دولت، بشردوستی، آموزش و پرورش، هنر و … دستاوردهای
ویژه ای داشتند شرکت کرد.

ایوانکا ترامپ دختر رییس جمهور آمریکا در کنفرانس زنان

ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در کنفرانس زنان برجسته ای که در کسب و کار،
دولت، بشردوستی، آموزش و پرورش، هنر و … دستاوردهای ویژه ای داشتند شرکت کرد. در این کنفرانس که با عنوان زنان قدرتمند و خوشبخت در واشنگتن برگزار شد جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و همسرش سوفی گرگوار نیز حضور داشتند. که تصاویری از آن را در ادامه مشاده می کنید.

 

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

عکس جدید ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

دختر ترامپ ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

عکس ایوانکا ترامپ

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

دختر رئیس جمهور آمریکا

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

ایوانکا در کنفرانس زنان قدرتمند

ایوانکا ترامپ در کنفرانس زنان قدرتمند

عکس ایوانکا در کنفرانس زنان قدرتمند

 

انتخاب

برچسب ها:

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت